Verzuimdesk voorbeeldcasus #59 Loondoorbetaling na 1e ziektejaar

Achtergrond 23 december 2021

Verzuimdesk voorbeeldcasus #59 Loondoorbetaling na 1e ziektejaar

Een werkgever heeft een werknemer die bijna een jaar ziek is. De werknemer is nog niet aan het re-integreren en de werkgever vraagt zich af of het loon teruggebracht mag worden naar 90%. 

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Expert

Alleen bij werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden vóór 1 april 2021 mag het loon, onder bepaalde voorwaarden, worden teruggebracht naar 90%.

De korting op het loon in het tweede ziektejaar moet voldoen aan een aantal harde eisen. Deze zijn opgenomen in artikel 31 lid 2 sub a van de cao en worden getoetst door de commissie ziekteverzuim van de RAS.

Deze eisen zijn:

  • de werkgever heeft in het 1e jaar van arbeidsongeschiktheid van de werknemer voldoende re-integratie-inspanningen verricht, welke van hem in redelijkheid verwacht mogen worden. Dit dient te volgen uit de eerstejaarsevaluatie van het UWV;
  • de werkgever heeft het voornemen tot verlaging bij de werknemer gemeld, middels de door de RAS ontwikkelde standaardbrief (met bijlagen), beschikbaar via ras.nl, waarbij de werknemer in een gesprek is gewezen op de mogelijkheid van het maken van bezwaar;
  • de werknemer maakt schriftelijk geen bezwaar of heeft niet binnen de gestelde termijn gereageerd. Bij bezwaren van de werknemer, binnen de bezwaartermijn, is toestemming van de commissie ziekteverzuim RAS vereist om het loon te verlagen;
  • de werkgever heeft de procedure zoals omschreven in artikel 3 bijlage V cao gevolgd;

Om het loon te mogen verlagen naar 90% moet de werknemer feitelijk  aan het re-integreren zijn. Aangezien de werknemer nog niet re-integreert  is het niet toegestaan op dit moment  het loon naar 90% te verlagen.

Let op! Bovenstaane regeling geldt alleen voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden voor 1 april 2021.
Voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden tussen 1 april 2021 en 30 juni 2021 en op 1 januari 2022 nog steeds arbeidsongeschikt zijn, geldt dat zij vanaf 1 januari 2022 geen bovenwettelijke verlofuren meer opbouwen maar wel 100% loon blijven ontvangen. Werknemers die op of na 1 juli 2021 arbeidsongeschikt zijn geworden bouwen geen bovenwettelijke verlofuren meer op vanaf het moment dat zij 6 maanden arbeidsongeschikt zijn, maar blijven wel 100% loon ontvangen. 

In de casus maakt de werkgever zich zorgen om het volgende: wat als de werknemer zich net voor einde wachttijd hersteld meldt en dan na enige tijd weer arbeidsongeschikt raakt, kan de werkgever daar dan iets mee?

Deze die de werkgever stelt is geen verzuimvraagstuk, maar een HR vraagstuk. Deze vraag geeft aan dat de werkgever de werknemer wantrouwt. Een gesprek tijdens de re-integratie zou eraan bij kunnen dragen dat de werkgever en de werknemer beter weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Het is daarom belangrijk om in gesprek te blijven met werknemers tijdens hun arbeidsongeschiktheid (tenzij anders aangegeven door de bedrijfsarts). Het advies in deze is om samen met een onpartijdige derde (bijvoorbeeld een mediator of vertrouwenspersoon) het gesprek aan te gaan om uit te vragen hoe de werknemer de eigen toekomst bij de organisatie ziet. Zet de werknemer in de lead om dit te onderzoeken en laat als werkgever zien dat je de werknemer hierin ondersteunt. De werknemer draagt zo zelf de verantwoordelijkheid voor zijn eigen toekomst bij de organisatie of daarbuiten.

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Lees meer voorbeeldcasussen van de verzuimhelpdesk

Gerelateerd