Regels voor duurzaamheidsclaims

Achtergrond 6 januari 2022 Deze informatie is verstrekt door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Regels voor duurzaamheidsclaims

Wilt u de duurzaamheid van uw producten promoten? Voorkom greenwashing en check de regels voor duurzaamheidsclaims.

Expert

 • Ondernemersplein KVK

Wilt u de duurzaamheid van uw producten promoten? Voorkom greenwashing en check de regels voor duurzaamheidsclaims.

Wilt u een duurzaamheidsclaim gebruiken om te laten weten dat uw product of dienst duurzaam is? Zet u bijvoorbeeld op de verpakking dat u duurzame grondstoffen gebruikt of dat de verpakking is gerecycled? Dan moet u zich houden aan een aantal regels.

Misleiding (greenwashing) is strafbaar

Het is niet verplicht om duurzaamheidsclaims te gebruiken. Maar als u het doet, moeten de claims eerlijk en betrouwbaar zijn. Zijn ze dat dat niet, dan doet u aan greenwashing: het misleiden van klanten door uw producten duurzamer voor te stellen dan ze zijn.

Misleiding van klanten is strafbaar en u kunt hiervoor een boete krijgen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt hier toezicht op. In de Leidraad Duurzaamheidsclaims van de ACM staan de regels die u als ondernemer kunt volgen.

Duurzaamheidsclaims moeten duidelijk en eerlijk zijn

De belangrijkste regel is dat uw claims duidelijk en eerlijk moeten zijn. U moet onder meer hierop letten:

 • Gebruik geen moeilijke taal of informatie die je op verschillende manieren kunt begrijpen.
 • Beschrijf de claims feitelijk en gebruik geen termen als ‘groenste’ of ‘schoonste’ als u dat niet kunt bewijzen.
 • Vertel duidelijk wat er precies duurzaam is aan uw product of dienst.
 • Geef geen verkeerde informatie en maak het product niet mooier dan het is.
 • Gebruik alleen termen als ‘biologisch’ of ‘klimaatneutraal’ als uw product aan de wettelijke voorwaarden voor deze benamingen voldoet.
 • Check of uw etiket aan de verplichte kenmerken voldoet met de Bio-checker van Skal.

Bewijs uw duurzaamheidsclaims

U moet uw duurzaamheidsclaims bewijzen:

 • Verwijs naar onafhankelijke onderzoeken en normen.
 • Controleer regelmatig of de bewijzen nog steeds aansluiten bij de actuele standaarden, kennis en technologie.

Uw product vergelijken

Maakt u in uw claim een vergelijking, bijvoorbeeld: Dit product gebruikt 20% minder energie? Maak dan duidelijk waarmee u uw product vergelijkt.

U mag het product of productieproces alleen vergelijken met:

 • een eerder product of productieproces van uw eigen bedrijf
 • een vergelijkbaar product of productieproces van een ander bedrijf
 • de algemeen geaccepteerde standaard in uw sector

Duurzaamheid van uw bedrijf

Zegt u dat uw bedrijf duurzaam is? U moet ervoor zorgen dat:

 • duidelijk is of uw claim gaat over wat u wilt bereiken of over de echte milieu-impact van uw bedrijf
 • uw claim specifiek is en concrete initiatieven en acties benoemt
 • uw claim uw bedrijf niet duurzamer voorstelt dan het is, bijvoorbeeld door extra veel aandacht te geven aan maar een paar activiteiten

Gaat uw claim over uw duurzaamheidsdoelstellingen? Zorg dan dat die realistisch zijn en dat u een meetbaar plan van aanpak heeft.

Keurmerken en symbolen gebruiken

Om uw duurzaamheidsclaim duidelijk te maken kunt u symbolen, logo’s of afbeeldingen gebruiken. Dit mag alleen als deze uw claim ondersteunen en geen verkeerde indruk geven.

U kunt ook een keurmerk gebruiken. Check bijvoorbeeld de Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal. U mag alleen een keurmerk gebruiken als u aan alle voorwaarden voldoet. Maak duidelijk aan uw klanten welke voorwaarden dit zijn en welke instantie dit controleert.

Kiest u voor een eigen keurmerk? U moet uw klant laten weten dat dit keurmerk is gebaseerd op uw eigen eisen.

Gerelateerd