Maak ongewenst gedrag bespreekbaar. Hier vind je tools

Praktijk 26 januari 2022

Maak ongewenst gedrag bespreekbaar. Hier vind je tools

Goede samenwerking en een prettige sfeer in al je teams. Dat is wat je graag wilt. Maar hoe weet je of het goed gaat? Hoe kun je dat onderzoeken? Hoe maak je ‘ongewenst gedrag’ bespreekbaar? Hoe creëer je een veilige omgeving als het niet goed gaat? Een overzicht van vragen en tools vind je hieronder.

Experts

Elke dag weer

Op de website ‘Elke dag weer’ vind je een overzicht van beschikbare tools om ongewenst gedag en discriminatie onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. Zowel voor schoonmakers als voor leidinggevenden.

Online trainingen

Leer meer over het vak en hoe je gezond en veilig aan het werk blijft. Volg gratis online trainingen op het moment dat het jou uitkomt. Elk onderwerp bestaat uit een aantal blokken (minimaal 2; maximaal 4) met daarin filmpjes van maximaal 6 minuten.

Vertrouwenspersoon

Stel een gecertificeerd vertrouwenspersoon aan waar je medewerkers en leidinggevenden terecht kunnen als ze problemen ervaren. Je kunt iemand uit het bedrijf aanstellen, maar je kunt ook een externe vertrouwenspersoon vragen (of een combi).

Heeft jouw bedrijf geen eigen vertrouwenspersoon? Dan kun je een beroep (laten) doen op de centrale vertrouwenspersoon van de RAS: Carla Goossen: 0800-0230654.

Kennissessie in de Schoonmakend Nederland Academie

In de Schoonmakend Nederland Academie kun je op donderdag 21 april a.s. een online kennissessie volgen over: (On)gewenst gedrag op de werkvloer.
Meer informatie

Arbo-catalogus

Werkgevers en werknemers maken afspraken over arbeid en gezondheid. Deze afspraken staan in de arbo-catalogus

Dit zijn de artikelen die met ongewenst gedrag te maken hebben:

 •  Voorkoming en bestrijding ongewenste omgangsvormen (artikel 16)
 • Centrale vertrouwenspersoon (artikel 17)
 • Klachtencommissie ongewenst gedrag (Artikel 18)
 • Klachtenregeling met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag (bijlage 12)
Infoblad voor werkgevers

MKB-Nederland en VNO-NCW ontwikkelden een infoblad voor werkgevers. Dit infoblad biedt handvatten over herkennen van seksuele intimidatie, de wettelijke regels en welke maatregelen bijdragen aan een veilige omgeving. Het infoblad gaat in op de volgende vragen:

 • Waarom een beleid opstellen tegen seksuele intimidatie?
 • Hoe herken je seksuele intimidatie?
 • Wat zegt de wet over seksuele intimidatie
 • Wat kan de werkgever doen?
 • Wat kan een slachtoffer doen?
 • Wat kunnen andere werknemers doen?
 • Hoe ziet een klachtenprocedure eruit?
 • Wat doet een vertrouwenspersoon?
 • Wat doet een klachtencommissie?
 • Wat is de rol van de ondernemingsraad?
 • Zijn er nog handige tools, instrumenten en organisaties?

Gerelateerd