Dit zijn de nieuwe regels voor tweede jaar arbeidsongeschiktheid

Achtergrond 16 maart 2022

Dit zijn de nieuwe regels voor tweede jaar arbeidsongeschiktheid

In de nieuwe cao voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf zijn nieuwe afspraken gemaakt over het tweede jaar  van arbeidsongeschiktheid. 

Expert

Dit zijn de belangrijkste regels:

 • Zolang werknemers arbeidsongeschikt zijn, houden zij recht op het percentage van het loon geldend op de eerste ziektedag;
 • Bij veel werknemers kan het loon in het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid dus niet meer worden verlaagd van 100% naar 90% van het dagloon. Dit is een verbetering voor de werknemer;
 • Voor werknemers vervalt de opbouw van de bovenwettelijke vakantieuren na een half jaar arbeidsongeschiktheid. Dit is een verbetering voor de werkgever.

Om deze nieuwe regels zorgvuldig in te voeren, is er een overgangsregeling. De regels die van toepassing zijn, zijn afhankelijk van de eerste dag van arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Er zijn drie mogelijkheden. 

1. Eerste dag arbeidsongeschiktheid vóór 1 april 2021
Voor deze werknemers gelden de nieuwe regels niet.
 • De regels uit de cao 2019-2021 blijven van toepassing. Als er in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid sprake is van betaling van 100% van het dagloon, kan de werkgever dit in het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid verlagen naar 90%;
 • De werknemer kan hiertegen bezwaar maken bij de RAS commissie ziekteverzuim;
 • Als de werkgever mag verlagen naar 90%, geldt dit tot het einde van het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid of langer als het UWV een sanctie oplegt;
 • De bovenwettelijke vakantieuren van deze werknemers vervallen niet.
2. Eerste dag arbeidsongeschikt tussen 1 april 2021 en 1 juli 2021 

Voor deze werknemers gelden de nieuwe regels met een overgangsregeling:

 • Deze werknemers houden het recht op het percentage geldend op de eerste ziektedag. Het percentage kan niet worden verlaagd naar 90% van het dagloon;
 • Voor het vervallen van de bovenwettelijke vakantieuren geldt een overgangsregeling. Deze werknemers houden de in 2021 opgebouwde bovenwettelijke vakantieuren;
 • De opbouw van bovenwettelijke vakantieuren van deze werknemers vervalt vanaf 1 januari 2022.
3. Eerste dag arbeidsongeschikt op of na 1 juli 2021

Voor deze werknemers gelden de nieuwe regels.

 • Deze werknemers houden het recht op het percentage geldend op de eerste ziektedag. Het percentage kan niet worden verlaagd naar 90% van het dagloon;
 • De opbouw van de bovenwettelijke vakantieuren van deze werknemers vervalt na zes maanden arbeidsongeschiktheid.

Gerelateerd