Energietoeslag: check of je in aanmerking komt!

Nieuws 23 maart 2022

Energietoeslag: check of je in aanmerking komt!

Huishoudens met een inkomen van € 2.070 (per maand) of lager, komen mogelijk in aanmerking voor de energietoeslag. Deze toeslag is bedoeld om huishoudens te helpen met de stijgende energierekening.

De energietoeslag is beschikbaar voor ongeveer 850.000 huishoudens. De gemeenten hebben slechts 350.000 huishoudens in beeld. Een deel van de medewerkers in de schoonmaakbranche komt waarschijnlijk in aanmerking voor deze toeslag. Ons advies is om deze regeling bij jouw medewerkers onder de aandacht te brengen. Verwijs ze naar de gemeente om een aanvraag in te dienen (of help ze daarbij).

Expert

Over de energietoeslag

De energietoeslag is bedoeld om huishoudens te helpen met de stijgende energierekening en heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg- of kindertoeslag.

Is het inkomen van een medewerker € 2.070 (per maand) of lager? Dan komt iemand  mogelijk in aanmerking. De toeslag kan oplopen tot ongeveer € 800,- en wordt aangevraagd bij de gemeente.

Rol van de gemeente

Om precies te weten hoe de energietoeslag in een gemeente werkt, neemt de medewerker contact op met de gemeente of gaat langs.

De overheid geeft de gemeente richtlijnen voor de uitvoering van de energietoeslag. De gemeente bepaalt:

  • Welke doelgroep de energietoeslag krijgen.
  • De periode waarover naar het inkomen gekeken wordt.
  • Of vermogen meetelt en op welke manier.
  • De hoogte van de energieslag.
Inkomensgrens

De precieze inkomensgrenzen verschillen per gemeente. De landelijke richtlijn van de overheid is om mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum in aanmerking te laten komen voor de energietoeslag.

Het sociaal minimum is het bedrag dat iemand volgens de overheid minimaal nodig heeft om van te leven. Dat bedrag is niet voor iedereen hetzelfde. Hoe hoog het sociaal minimum voor jou is, hangt af van je leeftijd en leefsituatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het bedrag vast.

Hieronder vind je de landelijke richtlijn. Is je inkomen lager of net iets hoger is dan de richtlijn, neem dan contact op met jouw gemeente en vraag of je een aanvraag kunt doen.

Landelijke richtlijn

Gehuwd/gelijkgestelden € 2.070
Alleenstaand van 21 jaar en ouder € 1.501
Alleenstaande van 20 jaar € 1.134
Alleenstaande van 19 jaar € 824
Aleenstaande van 18 jaar € 690

Voorbeeldbericht voor jouw medewerkers

Je kunt je medewerkers attenderen op deze energietoeslag via jouw eigen kanalen (Whatsapp, Facebook, Instagram et cetera. We hebben een voorbeeldbericht voor je gemaakt:

Verdien je samen je partner minder € 2.070 (bruto per maand)? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de energietoeslag. Neem contact op met of ga langs bij jouw gemeente. De toeslag kan oplopen tot ongeveer € 800,-.

De energietoeslag is bedoeld om huishoudens te helpen met de stijgende energierekening. De energietoeslag heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg- of kindertoeslag.

Gerelateerd