‘Vereenvoudiging loonwaardemethodiek laat medewerkers groeien’

Politiek 13 april 2022

‘Vereenvoudiging loonwaardemethodiek laat medewerkers groeien’

Vorige week nam de Tweede Kamer een motie aan om onderzoek te doen naar de loonwaardemeting. Het is een motie van CDA kamerlid Hilde Palland en Don Ceder van de ChristenUnie. ‘Herijken van de loonwaardemethodiek is belangrijk voor medewerkers in de branche,’ aldus Leonore Nieuwmeijer, adviseur Inclusie bij Schoonmakend Nederland. ‘Zo krijgen medewerkers veel meer kans te ontwikkelen en groeien. In de huidige systematiek is dat bijna onmogelijk, omdat de loonwaarde gebaseerd wordt op de taken die je op dat moment uitvoert, de normfunctie. Als je nieuwe taken wilt leren, daalt de loonwaarde en moet er meer begeleiding gegeven worden. Dit belemmert de ontwikkeling en groei van medewerkers met een beperking.’ 

Expert

Leonore: ‘We hopen dat het onderzoek breed opgepakt wordt met alle stakeholders.’ Denk aan het UWV, Cedris, AKC (Arbeidsdeskundig Kennis Centrum), clientraden en werkgevers die ervaring hebben met het begeleiden en ontwikkelen van mensen met een beperking. Schoonmakend Nederland en haar leden werken in elk geval graag mee.  

Wat is loonwaardemeting?  

Met de loonwaardemeting wordt bepaald hoe productief een medewerker met een arbeidsbeperking is ten opzichte van een medewerker zonder beperking. Als een medewerker de ‘normale’ norm niet kan halen, dan kan een ondernemer ondersteuning krijgen in de vorm van subsidie op loonkosten of loondispensatie.  

De arbeidsproductiviteit van een medewerker met een arbeidsbeperking is vaak lager dan die van een werknemer zonder arbeidsbeperking die dezelfde taken uitvoert. De loonwaardemeting biedt inzicht in het verschil in productiviteit tussen de werknemers met en zonder arbeidsbeperking in vergelijkbare of gelijke functies. 

Gerelateerd