Cao 2022-2024 algemeen verbindend verklaard

Nieuws 9 juni 2022

Cao 2022-2024 algemeen verbindend verklaard

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijf goedgekeurd. Dit betekent dat vanaf 11 juni 2022 alle bedrijven die onder de werkingssfeer van deze cao vallen, ook de bedrijven die niet zijn aangesloten bij Schoonmakend Nederland, zich aan de afspraken in de cao moeten houden. Dit AVV-besluit loopt tot 1 juli 2024.

Expert

Het artikel over contractswisseling (artikel 38) is zelfs tot en met 31 december 2025 AVV-verklaard. Vanwege de rechtszekerheid, voor zowel werkgevers als werknemers, is er door cao-partijen gekozen voor een langere AVV van het contractswisselingsartikel.

Wil je de cao raadplegen? Download de Cao Schoonmaak app.

Gerelateerd