Betaald ouderschapsverlof

Achtergrond 3 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers in Nederland recht op negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. En om samen bewuste keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.

Expert

Voorwaarden
  • De negen weken verlof worden in het eerste levensjaar van het kind opgenomen.
  • De hoogte van de uitkering (verzorgd door het UWV) bedraagt 70% van het dagloon (tot 70% van het maximum dagloon).
  • Alleen ouders die in loondienst werken hebben recht op gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Als twee ouders in loondienst werken, hebben beide ouders recht op het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
  • Werknemers bespreken de invulling van het verlof met hun werkgever. Werkgevers dienen bij het UWV een aanvraag in voor de uitkering voor de werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen. Dit kan pas nadat het verlof is opgenomen.

Betaald ouderschapsverlof voor kinderen die geboren zijn vóór 2 augustus 2022

Het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind hebben gekregen.

Voorwaarden
  • Het kind moet op 2 augustus 2022 jonger dan 1 jaar zijn.
  • Ook moeten ouders op dat moment werknemer zijn. En nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.
  • Ook in deze situatie geldt dat alleen betaald ouderschapsverlof kan worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

Voorbeeld
Een werknemer is op 2 augustus 2022 ouder van een kind van 8 maanden. De werknemer heeft al 19 weken (wettelijk onbetaald) ouderschapsverlof opgenomen. Het maximum is 26 weken, dus er zijn nog 7 weken over. Deze werknemer heeft nog 4 maanden om 7 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof op te nemen. Dan is het kind 1 jaar.

Betaald ouderschapsverlof bij adoptie- of pleegouderschap

Voor adoptiekinderen of erkende kinderen kun je ook betaald ouderschapsverlof krijgen: voor elk kind 9 weken.

In het geval van adoptie- of pleegouderschap is gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof mogelijk voor kinderen onder de 8 jaar. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.

Bron: Rijksoverheid

Gerelateerd