Tijdelijke verruiming lage-inkomensvoordeel in 2022 en 2023

Nieuws 30 november 2022

Tijdelijke verruiming lage-inkomensvoordeel in 2022 en 2023

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt over 2022 (met terugwerkende kracht) en 2023 verhoogd. LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een brutoloon tussen de 100% en 125% van het Wettelijk Minimimloon (WML). Door de verhoging van het WML op 1 januari 2023 gaat een grotere groep werknemers in de schoonmaakbranche aan de voorwaarden van het lage-inkomensvoordeel voldoen.  

Experts

Wanneer heb je recht op LIV?

Jouw bedrijf heeft recht op het LIV voor elke werknemer die voldoet aan alle voorwaarden:

  • De werknemer heeft bij jou een dienstverband en ontvangt loon voor het werk dat hij doet en is verzekerd voor één of meer werknemersverzekeringen;
  • Het gemiddelde uurloon van de werknemer ligt (in 2022) tussen € 10,73 en € 13,43;
  • De werknemer heeft minstens 1.248 verloonde uren per jaar (= gemiddeld 24 uur per week);
  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
Wat betekent de verruiming voor de hoogte van de LIV over 2022?
  • De vergoeding per verloond uur wordt eenmalig met terugwerkende kracht over 2022 verhoogd van € 0,49 naar € 0,78 per verloond uur per werknemer.
  • De maximale vergoeding wordt eenmalig met terugwerkende kracht over 2022 verhoogd van € 960 naar € 1.520 per werknemer per kalenderjaar.
  • De vergoeding wordt in 2023 uitbetaald. 
Wat betekent de verruiming voor de hoogte van de LIV over 2023?
  • Over 2023 wordt het LIV verhoogd van € 0,49 naar € 0,63 per verloond uur.
  • De maximale vergoeding wordt over 2023 dan maximaal € 1.242 per werknemer per kalenderjaar.
  • De vergoeding wordt in 2024 uitbetaald. 
Wat moet de werkgever doen?

In principe niets. Het UWV berekent op basis van jouw loonaangiften voor welke werknemers je recht hebt op het LIV. Kloppen de door jou aangeleverde gegevens in de aangifte niet? Dan krijg je misschien gedeeltelijk of helemaal geen LIV. Zorg er dus voor dat de aangiften loonheffingen juist ingevuld zijn en je de voorlopige berekening controleert. Eventueel kun je de aangifte uiterlijk 1 mei corrigeren.

Gerelateerd