Vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag voor 60-plussers

Achtergrond 6 december 2022

Vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag voor 60-plussers

Het UWV meldt op haar website dat zij een achterstand heeft in de beoordelingen van aanvragen voor een WIA-uitkering. De oorzaak is dat er meer aanvragen zijn dan het UWV aankan. Hierdoor wordt de beslissingstermijn van 8 weken niet altijd gehaald. Om de achterstand weg te werken wordt o.a. de behandeling van WIA-aanvragen voor mensen van 60 jaar en ouder vereenvoudigd. Deze maatregel geldt tot 1 januari 2024. 

Expert

Dit betekent:

  • De WIA-aanvragen zoveel mogelijk op basis van schriftelijke informatie worden behandeld, bijvoorbeeld het re-integratieverslag.
  • Is deze informatie niet voldoende, dan neemt het UWV contact op met de aanvrager. Er is meestal geen verdere beoordeling van de aanvraag door een verzekeringsarts.
  • Met deze vereenvoudigde behandeling krijgen (ex-)werknemer en (ex-)werkgever sneller duidelijkheid.

Op de website van het UWV vind je wie een vervoudigde behandeling van de WIA-aanvraag krijgen, de voorwaarden om in aanmerking te komen, hoe de behandeling van de aanvraag werkt en wat je kunt doen nadat het UWV een beslissing genomen heeft. Lees meer

Gerelateerd