RI&E in de praktijk

Achtergrond 30 januari 2023

RI&E in de praktijk

Om veilig en gezond werken te bevorderen is een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) verplicht voor alle werkgevers. Er zijn verschillende soorten RI&E’s. Welke zijn dat? Wat moet jij als werkgever doen?

Wij leggen het je graag uit.

Experts

Wat is een RI&E?

RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Met een RI&E breng je alle arbeidsrisico’s binnen je bedrijf in kaart, zodat je aan de slag kunt gaan met het wegnemen of verkleinen van deze risico’s.
Denk bijvoorbeeld aan:

 • Fysieke belasting (fysiek risico);
 • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen (veiligheidsrisico);
 • ‘Onzichtbare’ risico’s zoals als een hoge werkdruk (psychosociaal risico).

Nadat je de risico’s in kaart hebt gebracht, zoek je naar praktische oplossingen/maatregelen om risico’s te verkleinen. Deze leg je vast in het Plan van Aanpak (PvA). Dit is een onderdeel van de RI&E.

Bedrijfs- en object RI&E
 • In de bedrijfs-RI&E gaat het om de risico’s die arbeid met zich meebrengt voor medewerkers op je eigen bedrijf. 
 • In de object-RI&E gaat het om de risico’s die arbeid met zich meebrengt voor medewerkers op de objecten waar je de schoonmaak of de glasbewassing doet.

 

Is een RI&E voor mij verplicht?

Elk bedrijf met personeel in dienst is verplicht om een RI&E te maken (artikel 5 Arbowet). Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. Het gaat zowel om de bedrijfs-RI&E als de object-RI&E’s.

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) controleert sinds 2021 vaker en strenger op de RI&E’s. Heb je geen RI&E, dan kan de NLA direct een boete geven. Dat is zonde! Dus wees op tijd voorbereid.

 

Wat levert een RI&E op?

Actief bezig zijn met het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van je medewerkers verhoogt het werkplezier en de productiviteit en het verlaagt gezondheidsklachten en verzuim. Het gaat niet alleen om klachten die op de korte termijn ontstaan, maar ook over klachten die pas op langere termijn (bijvoorbeeld 20 jaar) kunnen optreden.

Tip: Betrek je medewerkers bij de vraag ‘hoe kunnen we veiliger, gezonder en béter werken?’. Zo draag je bovendien bij aan een gezonde en positieve werkcultuur.

 

Drie routes naar een RI&E

1. Maak gebruik van de branche-RI&E

RI&E Schoonmaak maakt gebruik van een branche-specifieke vragenlijst. Deze wordt regelmatig vernieuwd, zodat deze altijd up-to-date is.

Met RI&E Schoonmaak selecteer je zelf de vragen die voor jouw organisatie van toepassing zijn. Aan elke vraag zijn risico’s, prioriteiten en mogelijke maatregelen gekoppeld. In het Plan van Aanpak beschrijf je hoe je de geïnventariseerde risico’s aan gaat pakken. Wie doet wat en wanneer? Wat is de prioriteit? Wat zijn de kosten? Wanneer ben ik tevreden?

Toetsing RI&E

 • Heeft jouw organisatie maximaal 25 werknemers en maak je gebruik van de branche-RI&E Schoonmaak? Dan kom je in aanmerking voor de toetsingsvrijstelling en hoeft de RI&E niet getoetst te worden.
 • Bij meer dan 25 medewerkers is de toetsing door een gecertificeerde arbo deskundige of gecertificeerde arbodienst verplicht. Deze deskundige beoordeelt of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek. Ook ontvang je van deze deskundige een advies over o.a. het Plan van Aanpak.

Vereenvoudigde applicatie

In juli 2020 is de RI&E Schoonmaak vereenvoudigd. Je kunt de object-RI&E’s eenvoudig maken op een laptop, tablet of telefoon. Naast vereenvoudiging zijn de toegankelijkheid en het gebruikersgemak verbeterd. In de object-RI&E voor glas en gevel is bovendien de arbeidshygiënische strategie (AHS) verwerkt.

Inlogcode aanvragen en vragen

Werkgevers die nog nooit met de internetapplicatie gewerkt hebben, vragen bij de RAS een inlogcode aan.

 • Voor systeemtechnische vragen over de RI&E Schoonmaak of de module RI&E Glas- en Gevelreiniging op rieschoonmaak.nl kun je terecht bij Theo Bosma en Lieke Zuidema van de RAS via telefoonnummer 073–6200460.
 • Inhoudelijke vragen stel je aan Nico Koch (Schoonmakend Nederland) via telefoonnummer 06–51762219.

2. Maak de RI&E helemaal zelf

Als je de RI&E zelf wil maken is het belangrijk om de stand der techniek te verwerken en actueel te houden. Check hiervoor regelmatig de N-lijsten.
Je moet je RI&E en Plan van Aanpak altijd laten toetsen (dus ook als je minder dan 25 werknemers hebt).

Let op! De tekst van de ‘blauwe HBA map’ is niet meer actueel en kan NIET meer worden gebruikt bij het beoordelen van het veilig werken op hoogte op een object.

 

3. Besteed het maken van een RI&E uit aan een deskundige met kennis van de branche

Er zijn meerdere bedrijven/zzp’ers actief in onze branche die dit voor je kunnen en willen doen. Check of de deskundige op de hoogte is van de stand der techniek. Check of de meest actuele versie van de N-lijsten worden gebruikt en zorg dat de deskundige voldoende kennis heeft over jouw bedrijf.

Je moet je RI&E en Plan van Aanpak altijd laten toetsen (dus ook als je minder dan 25 werknemers hebt) en je betaalt uiteraard ook voor het uitbesteden van het maken van de RI&E.

Voor alle routes geldt dat het slim is om voor de toetsing bij meerdere arbokerndeskundigen offertes op te vragen . Heb je al een contract met een gecertificeerde arbodienst (bijvoorbeeld voor verzuimbegeleiding)? Dan is toetsing vaak al inbegrepen bij dat contract.

Voor de duidelijkheid:

 • De gecertificeerde arbokerndeskundige of gecertificeerde arbodienst toetst de compleetheid en betrouwbaarheid van de bedrijfs-RI&E en beoordeelt dus niet alle object-RI&E’s.
 • Een VCA certificering wil niet zeggen dat je RI&E correct is uitgevoerd. Bij een VCA toets wordt alleen getoetst op aanwezigheid van een RI&E. Het is dus geen toets op compleetheid en betrouwbaarheid, zoals de toetsing door de gecertificeerde arbokerndeskundige/arbodienst.

 

Trainingen RI&E

KMO Solutions organiseert meerdere keren per jaar trainingen om te leren werken met RI&E Schoonmaak. Check via rieschoonmaak.nl de trainingsdata van dit kalenderjaar. Schoonmakend Nederland-leden krijgen korting op deze eendaagse training.

Ook via de Academie van Schoonmakend Nederland worden trainingen aangeboden, specifiek voor het maken van object-RIE’s (training RI&E Glas & Gevel).

Gerelateerd