Duurzame inzetbaarheid schoonmakers: leren van pilot taakroulatie op Schiphol

Praktijk 16 februari 2023

Duurzame inzetbaarheid schoonmakers: leren van pilot taakroulatie op Schiphol

Schoonmaakwerk is fysiek zwaar werk. Hoe zorg je er dan voor dat schoonmakers tot aan hun pensioen gezond en met plezier hun werk kunnen doen? Om daar meer over te weten te komen hebben schoonmaakbedrijven, brancheorganisatie Schoonmakend Nederland, vakbonden en Schiphol samen een onderzoek laten uitvoeren naar duurzame inzetbaarheid. Lees hier meer over de resulaten. 

Expert

Repeterende bewegingen en overbelasting 

Taakroulatie, 2023 (Schoonmakend Nederland)Schoonmakers op Schiphol werkten mee aan het onderzoek. De schoonmakers voeren dagelijks soortgelijke werkzaamheden uit en maken daardoor steeds dezelfde bewegingen. Hierdoor kan overbelasting ontstaan. Het afwisselen van taken zou een oplossing kunnen zijn om dit te voorkomen.

De pilot

De pilot duurde drie maanden en vond eind 2022 plaats. Groepen schoonmakers op Schiphol kregen een aangepast werkrooster. Naast het reguliere werk voerden zij ook andere werkzaamheden uit dan normaal. Er werd gemeten of dit effect had op de lichamelijke belasting, motivatie, betrokkenheid en werkplezier.

In eerste instantie vonden de schoonmakers dat het doen van verschillende taken juist meer belasting gaf. Dat kwam doordat ze moesten wennen aan de nieuwe werkzaamheden. Na de wenperiode werd deze extra belasting weer minder. Hoewel er een klein positief effect op lichamelijke belasting is gemeten, was de totale ervaring voor iedereen anders. Een deel van de schoonmakers vond het leuk om nieuwe dingen te leren. Maar ook andere factoren bleken belangrijk, bijvoorbeeld onderlinge samenwerking, betrokkenheid van leidinggevenden en kwaliteit van het werk.

Tijdens de pilot viel op dat veel schoonmakers hun lichaam ergonomisch niet goed gebruikten. Daarom is een extra training ergonomie georganiseerd. Een goede werkhouding is belangrijk om lichamelijke klachten te voorkomen. Dit vraagt om voortdurende aandacht van zowel de schoonmakers als de leidinggevenden.

Hoe verder?

De betrokken schoonmaakbedrijven ISS, Hago, Asito en Raggers bespreken de komende maanden de uitkomsten van deze pilot en beslissen dan of en hoe ze met dit onderwerp verder gaan. Ook wordt nagedacht wat Schiphol als opdrachtgever kan doen om de werkomstandigheden van de schoonmakers op Schiphol zo goed en gezond mogelijk te maken.

LEES HET EINDRAPPORT

Dit project is mede mogelijk gemaakt door MDIEU-subsidie van het Ministerie SZW.

Gerelateerd