Uitvoeringsregels ontslagprocedure UWV geactualiseerd

Praktijk 14 april 2023

Uitvoeringsregels ontslagprocedure UWV geactualiseerd

Vanaf 1 april 2023 gelden vernieuwde uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen, ontslag vanwege langdurige ziekte en de ontslagprocedure van UWV. Deze regels geven werkgevers meer duidelijkheid over de beoordeling van ontslagaanvragen.

Experts

In de uitvoeringsregels van het UWV lezen werkgevers welke wet- en regelgeving relevant is als zij de arbeidsovereenkomst van een werknemer willen opzeggen vanwege langdurige ziekte of bedrijfseconomische redenen. Ook beschrijft het UWV waar zij op let bij een aanvraag voor ontslag, welke gegevens werkgevers moeten verstrekken om de ontslagvergunning te kunnen krijgen (en waarom) en hoe UWV procedurele regels toepast. 

Om naar werkgevers, werknemers en rechtshulpverleners transparant te zijn over hoe je de regels in de praktijk toepast, publiceert het UWV een document uitvoeringsregels. Zo krijgt de ontslagpraktijk duidelijkheid over bijvoorbeeld de absolute en relatieve competentie, het verlenen van uitstel, het doen van een voorlopige aanvraag, de herhaalde aanvraag, de klachtregeling en reactietermijnen.

Download de vernieuwde uitvoeringsregels 

Het document van april 2023 vervangt de versie van september 2020. Naast een aantal verbeteringen bevat het document ook een aantal aanvullingen.

Gerelateerd