Stand van zaken onderzoek consignatie

Vereniging 13 juni 2023

Stand van zaken onderzoek consignatie

Als vervolg op het project "Duurzame inzetbaarheid in de reconditionering" voert Dehora in opdracht van de RAS een onderzoek uit naar de belasting van consignatiediensten in reconditionering. 

Expert

In meerdere pilots worden mogelijke oplossingen voor het verminderen van deze belasting onderzocht. Er draaien pilots op het gebied van zelf roosteren, korter geconsigneerd zijn en het compenseren van tijd.  

Streven is dat de resultaten in januari 2024 opgeleverd worden. 

Gerelateerd