Vacature bij Verantwoordingsorgaan Bedrijfstakpensioenfonds Schoonmaak

Nieuws 11 augustus 2023

Vacature bij Verantwoordingsorgaan Bedrijfstakpensioenfonds Schoonmaak

Wij zoeken een kandidaat om de werkgevers te vertegenwoordigen in het verantwoordingsorgaan van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf. Door het vertrek van Luc Aretz, die deze rol ruim 4,5 jaar vervulde, is een vacature ontstaan.

Heb je interesse voor het onderwerp Pensioen, dan is dit misschien iets voor jou. Beschik je op dit moment nog niet over alle kennis? Geen probleem: het Pensioenfonds Schoonmaak helpt je om jouw kennis op het gewenste niveau te krijgen. 

Expert

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Het bestuur van het Pensioenfonds Schoonmaak vertelt aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en hoe dit wordt uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan geeft haar mening over wat het bestuur doet. Dit vind je terug in het jaarverslag van het Pensioenfonds. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vier vertegenwoordigers van werknemers, één vertegenwoordiger van de gepensioneerden en één vertegenwoordiger van de werkgevers. 

Benodigde competenties

 • Integriteit;
 • Probleemanalyse en oordeelsvorming;
 • Onafhankelijkheid;
 • Samenwerken;
 • Verantwoordelijkheid;
 • Organisatie- en omgevingsbewustzijn;
 • Overtuigingskracht.

Je ontwikkelt kennis over:

 • Besturen van een organisatie;
 • Communicatie;
 • Relevante wet- en regelgeving, waaronder de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen;
 • Pensioenregelingen en pensioensoorten: die van Pensioenfonds Schoonmaak is natuurlijk de belangrijkste;
 • Uitbesteding van werkzaamheden;
 • Financieel-technische en actuariële aspecten;
 • Administratieve organisatie en interne controle.

Heb je interesse, maar beschik je op dit moment nog niet over alle kennis? Pensioenfonds Schoonmaak helpt je om jouw kennis op het gewenste niveau te krijgen. Op hun kosten ga je dan een instapcursus op pensioengebied volgen.

Tijdbesteding en vergoeding

Het Verantwoordingsorgaan vergadert zo’n 6 keer per jaar. Inclusief voorbereiding kost dit ongeveer 1 dag per vergadering. Daarnaast volg je 2 dagen per jaar een individuele of collectieve training met actuele informatie op pensioengebied.\

Je ontvangt een vergoeding voor je inzet. 

Meer informatie en aanmelden

Rob Rommelse
Directeur Schoonmakend Nederland
06-25094575 of e-mail

Aanmelden is mogelijk tot 8 september a.s.

Gerelateerd