Werk je met gevaarlijke stoffen? Maak dan gebruik van de geüpdatete Milieutool

Instrument 30 augustus 2023

Werk je met gevaarlijke stoffen? Maak dan gebruik van de geüpdatete Milieutool

Als schoonmaakbedrijf heb je te maken met verschillende wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Zeker wanneer je werkt met gevaarlijke stoffen, ze opslaat en/of vervoert. Schoonmaakmiddelen worden vaak als gevaarlijke stoffen beschouwd.

Expert

Om snel in inzicht te krijgen in de relevante milieuvoorschriften waaraan je moet voldoen, heeft Schoonmakend Nederland een milieutool ontwikkeld. Via een vragenlijst breng je jouw activiteiten in kaart en wordt aangegeven welke wet- en regelgeving op jouw bedrijf van toepassing is. Ook kun je direct doorlinken naar de relevante wetsteksten. De tool geeft direct aan of je bijvoorbeeld een (milieu)vergunning of een ontheffing aan moet aan vragen.

Heeft jouw bedrijf het ISO 14001 certificaat of wil je dat halen? Dan heb je zeker profijt hebben van de milieutool. Je moet bij de audit namelijk aantonen dat je weet welke wet- en regelgeving op jouw bedrijf van toepassing is en dat je daar ook naar handelt.

De milieutool wordt regelmatig bijgewerkt. In 2023 is deze weer geactualiseerd. Schoonmakend Nederland-leden kunnen de milieutool hier downloaden

Omgevingswet 

In 2024 wordt de Omgevingswet van kracht. In deze wet worden verschillende wetten die met het milieu te maken hebben, samengevoegd. De milieutool wordt daarom volgend jaar grondig herzien, zodat deze aansluit op de Omgevingswet. Eind van dit jaar volgt hier meer informatie over.

Gerelateerd