De Arbodienst | Hoe voorkom je (frequent) verzuim?

Vereniging 25 september 2023

De Arbodienst | Hoe voorkom je (frequent) verzuim?

Herken je de volgende situatie?

Een medewerker heeft steeds meer moeite om zijn of haar werkzaamheden vol te houden. Je ziet dit en vreest dat hij of zij binnen 5 jaar volledig uitvalt. Dit gebeurt vervolgens ook. Na een jaar arbeidsongeschiktheid moet de medewerker op zoek naar ander werk omdat er geen passend werk meer is bij de eigen werkgever.

Expert

Wat is een goed moment om in gesprek te gaan met een medewerker?

Een baan die precies hetzelfde blijft tot aan de pensioengerechte leeftijd van een medewerker bestaat zelden. Vaak lukt het een medewerker ‘mee te veranderen’ met de nieuwe eisen die aan het werk worden gesteld. Soms lukt dit niet. Ook doen zich veranderingen voor bij de medewerker zelf waardoor er knelpunten kunnen ontstaan in de uitvoer van het eigen werk. Dit is een goed moment om met de medewerker in gesprek te gaan. Afwachten tot de medewerker aangeeft dat het niet meer lukt, geeft vaak een gemiste kans, omdat de medewerker dan vaak al in het verzuim zit. Voorbeelden van signalen zijn:

  • De medewerker heeft moeite met het uitvoeren van bepaalde activiteiten in het eigen werk;
  • De medewerker vraagt meer dan gemiddeld hulp bij collega’s;
  • De medewerker heeft moeite met (de gewijzigde) werkwijze;
  • De medewerker doet steeds langer over het werk;
  • De medewerker maakt meer fouten dan normaal.

Wat kan een arbeidsdeskundige hierin betekenen?

Om frequent uitval te voorkomen én om uw medewerker bewust te maken van zijn of haar duurzame inzetbaarheid, is het belangrijk dat er tijdig aandacht wordt besteed aan deze signalen.

De arbeidsdeskundige onderzoekt samen met de werkgever en de medewerker welke knelpunten er zijn om het eigen werk duurzaam te kunnen verrichten. Vervolgens bespreekt de arbeidsdeskundige een oplossingsrichting en formuleert concrete adviezen. Werkgever en medewerker ontvangen een verslag en gaan aan de slag met de adviezen van de arbeidsdeskundige. Na een aantal maanden zoekt de arbeidsdeskundige contact voor een evaluatiemoment.

Vragen of advies nodig?

Neem contact op met onze ledenvoordeelpartner De Arbodienst, onderdeel van PARADIGMAGROEP. 

Gerelateerd