Bijdragepercentage SPAWW wordt verlaagd

Nieuws 18 oktober 2023

Bijdragepercentage SPAWW wordt verlaagd

Stichting PAWW (Private Aanvulling WW & WGA) verlaagt voor 2024 de premie voor het derde WW-jaar. Het bijdragepercentage gaat van 0,15% (2023) naar 0,08% (2024).

Voor werkgevers is dit om twee redenen van belang:

  • De werkgever is verantwoordelijk voor de juiste aangifte van januari 2024. Ook ben je verplicht om jouw werknemers over deze aanpassing te informeren.
  • De aanpassing moet ruim voor 1 januari 2024 in de software van de salarisadministratie zijn doorgevoerd. 

Experts

Wat is het derde WW-jaar?

In 2016 zijn de Werkloosheidswet (WW) en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) door de overheid beperkt in duur (maximaal 2 jaar) en opbouw. De Stichting PAWW zorgt dat (voormalige) werknemers ook na afloop van WW of loongerelateerde WGA nog maximaal 14 maanden een uitkering krijgen. De stichting beheert de bijdragegelden en doet de betalingen.

Voor de schoonmaakbranche hebben cao-partijen besloten dit derde WW-jaar te repareren voor werknemers die onder het A-, B- of D-deel vallen.

Waarom is het percentage verlaagd?

Het bestuur van SPAWW heeft besloten om de premiebijdrage te verlagen omdat de werkloosheid al een tijdje lager is dan verwacht. Hoewel het CPB (Centraal Plan Bureau) een licht oplopende werkloosheid verwacht, lijkt de werkloosheid vooralsnog laag te blijven.

Gerelateerd