Eindejaarsuitkering 2023: meest gestelde vragen

Praktijk 30 oktober 2023

Eindejaarsuitkering 2023: meest gestelde vragen

In december wordt de eindejaarsuitkering uitbetaald. Welke werknemers krijgen de eindejaarsuitkering, wanneer betaal je die en hoe bereken je de hoogte van het bedrag?

Hier vind je de antwoorden op de zes meest gestelde vragen over de eindejaarsuitkering.

Experts

Dit bericht is op 29 november 2023 geüpdatet. 

1. Wie krijgen de eindejaarsuitkering?

De werknemers die op 31 december langer dan 6 maanden bij een werkgever werken, krijgen de eindejaarsuitkering.
Ook werknemers die gedurende het jaar uit dienst zijn gegaan en langer dan zes maanden voor een werkgever hebben gewerkt, hebben recht op de eindejaarsuitkering.

2. Wanneer moet de eindejaarsuitkering betaald zijn?

De eindejaarsuitkering moet uiterlijk 15 december betaald zijn, zodat de werknemers het geld nog voor de feestdagen hebben.

3. Hoe bereken je de eindejaarsuitkering? 

De eindejaaruitkering wordt berekend over het loon dat de werknemer van 1 januari tot en met 31 december (= referteperiode) heeft verdiend.
Of over een kortere periode als de werknemer korter in dienst is geweest.
Over de VET wordt geen eindejaarsuitkering berekend.

Als de werknemer het hele jaar in dienst is, dan bereken je de eindejaarsuitkering als volgt:

 • Bij betaling van het loon per maand
  De verdiensten op basis van het uurloon in de maanden januari tot en met november gedeeld door 11 en vervolgens vermenigvuldigd met 12.
  De eindejaarsuitkering 2023 is 4,75% van dit bedrag. 
 • Bij betaling van het loon per 4 weken
  De verdiensten op basis van het uurloon in de loonperioden 1 tot en met 12 gedeeld door 12 en vervolgens vermenigvuldigd met 13.
  De eindejaarsuitkering 2023 is 4,75% van dit bedrag.
4. Een werknemer is na contractswisseling korter dan 6 maanden in dienst bij een werkgever. Heeft de werknemer toch recht op de eindejaarsuitkering? Wie betaalt de eindejaarsuitkering?

Ja, deze werknemer krijgt de eindejaarsuitkering. Bij contractswisseling neemt de werknemer zijn dienstjaren mee. Dat betekent dat de werknemer ook na contractswisseling langer dan 6 maanden gewerkt heeft.

De vorige werkgever betaalt de eindejaarsuitkering tot het moment dat de werknemer uit dienst gaat. De nieuwe werkgever betaalt de eindejaarsuitkering vanaf het moment dat de werknemer in dienst komt, ook als de werknemer op 31 december korter dan 6 maanden bij deze (nieuwe) werkgever werkt.

Anders dan bij vakantiegeld wordt de eindejaarsuitkering bij contractswisseling niet overgedragen naar de nieuwe werkgever.

5. Wordt de eindejaarsuitkering altijd netto uitbetaald als reiskosten?

 Dat is afhankelijk van de situatie.

 1. Als de werknemer nog geen reiskosten woon-werkverkeer heeft gehad en het bedrag (kilometers over het hele jaar * € 0,21) is hoger dan de eindejaarsuitkering dat kan het hele bedrag netto worden uitbetaald.
 2. Heeft de werkgever de werknemer alle kosten voor woon-werkverkeer al vergoed door een reiskostenvergoeding, heeft de werknemer een auto van de zaak (al dan niet met bijtelling) of regelt de werkgever het vervoer op een andere manier, dan moet de eindejaarsuitkering bruto worden uitbetaald.
 3. Als een deel van de reiskosten voor woon-werkverkeer al is vergoed of het bedrag aan reiskosten (aantal kilometers * € 0,21) is veel minder dan de eindejaarsuitkering, dan betaalt de werkgever een gedeelte netto en het deel van de eindejaarsuitkering dat dan nog overblijft, wordt bruto betaald.

Rekenvoorbeelden

De werknemer heeft een inkomen van € 7.500 per jaar. De eindejaarsuitkering over 2023 is 4,75% en bedraagt dus € 356,25.
De afstand woon-werkverkeer bedraagt 50 km per week, de werknemer werkt 46 weken. Het totale woon-werkverkeer is dan: 46 * 50 km = 2300 km.
De fiscale vergoeding die de werkgever mag geven, bedraagt maximaal 2300 à € 0,21 = € 483,-.

 1. De werkgever betaalt elke maand € 40,25 reiskosten woon-werkverkeer. Per jaar is dat € 483,-.
  In dit geval heeft de werkgever alle woon-werkkilometers al betaald. Dat betekent dat de eindejaarsuitkering bruto wordt betaald.
 2. De werkgever betaalt elke maand € 8,- reiskosten woon-werkverkeer. Per jaar is dat € 96,-.
  De totale vergoeding woon-werkverkeer die de werknemer mag krijgen is € 483,-. Hij ontvangt € 96,-. De werkgever mag dus nog € 387,- netto betalen. De hele eindejaarsuitkering kan netto worden uitbetaald.
 3. De werkgever betaalt elke maand € 30,- reiskosten woon-werkverkeer. Dat is € 360,- per jaar. De werkgever kan nog € 123,- netto aan de eindejaarsuitkering betalen, de rest (dus: € 356,25 minus € 123 =) € 233,25) betaalt de werkgever bruto.
 4. De werkgever stelt een auto van de zaak ter beschikking (lease) of regelt het vervoer op een andere manier, dan wordt de hele eindejaarsuitkering bruto betaald.
6. Hebben uitzendkrachten ook recht op een eindejaarsuitkering?

Uitzendkrachten hebben recht op een eindejaarsuitkering als zij aan de voorwaarden zoals die in de cao zijn afgesproken voldoen. Dat betekent dat een werknemer minimaal 6 maanden bij één schoonmaakbedrijf gewerkt moet hebben. Heeft een werknemer in een half jaar via één uitzendbureau bij meerdere schoonmaakbedrijven gewerkt, dan heeft de werknemer geen recht op een eindejaarsuitkering.

P.S. 

Reiskosten zijn een gerichte vrijstelling die geen beslag leggen op de WKR. Als een werkgever voldoende ruimte heeft in de WKR, kan het deel van de eindejaarsuitkering dat bruto betaald moet worden ook netto betaald worden ten laste van de WKR. De werkgever mag kiezen. 

Vragen?

Heb je vragen over dit onderwerp en is jouw organisatie lid van Schoonmakend Nederland? Neem dan kosteloos contact op met de medewerkers van de cao-helpdesk.

Gerelateerd