De Arbodienst: Week van de werkstress 2023

Vereniging 13 november 2023

De Arbodienst: Week van de werkstress 2023

Schoonmakend Nederland werkt met verschillende organisaties samen. Deze organisaties bieden producten en diensten aan waar de leden met voordeel gebruik van kunnen maken. Onze partners lichten regelmatig het aanbod toe.

Lees hieronder de bijdrage van arbodienstverlener ParaDIGMA Groep

Expert

Elk jaar wordt tijdens de Week van de Werkstress stilgestaan bij werkstress, werkdruk en psychisch verzuim. Verschillende onderzoeken komen dan naar voren en in de media verschijnen allerlei artikelen. Zo ook dit jaar.

Wat opvalt in de artikelen is dat vaak wordt aangegeven dat aspecten van het werk zelf, zoals werkdruk, de belangrijkste oorzaak lijkt te zijn van psychisch verzuim. Natuurlijk zullen er organisaties zijn waarbij de werkdruk door allerlei oorzaken torenhoog is. Maar tegelijkertijd zou dat betekenen dat er een groot percentage “ongezonde” bedrijven is… Dat klinkt wat ongeloofwaardig en roept vragen op.

Wat is werkdruk?
Werkdruk wordt omschreven als een verstoring van de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de medewerker. Je kan zeggen dat dit optreedt wanneer het werk niet binnen de door de organisatie gestelde tijd af komt of niet (meer) voldoet aan de gestelde eisen. Maar werkdruk kan óók ontstaan door menselijke factoren in een organisatie; de relatie met een leidinggevende, persoonskenmerken als perfectionisme en/of zaken die in de privésfeer veel aandacht vragen.

Omgaan met de menselijke kant
Bij De Arbodienst nemen we dan ook deze menselijke kant, de coping, zeker onder de loep. Daar liggen eel kansen om het psychisch verzuim terug te dringen. Coping van de medewerker die is uitgevallen, maar misschien moeten we ook kijken naar de coping van de werkgever. Want wat maakt dat in een organisatie één team bijvoorbeeld prima kan omgaan met een piek in de werkbelasting zoals de najaarsdrukte en een ander team bij dezelfde werkgever deze najaarsdrukte niet kan hanteren?

Een duidelijk voorbeeld hiervan kwam ter sprake in de casus van Lisette*. Lisette heeft haar werkweek als klantcontactmedewerker heel strak georganiseerd; zo kan zij, zoals zij zelf zegt, de zorg voor haar gezin goed combineren met een werkweek van 32 uur. De werkbelasting ligt hoog; er is sprake van personeelstekort en lange wachttijden, maar dat gaat haar eigenlijk altijd goed af. Nu er thuis iets speelt, wil zij graag wat flexibeler zijn in haar werktijden. Haar manager snapt echter niet waarom zij de ene dag tot 16.30 uur wil werken en de andere dag tot 18.00 uur. Zij denkt vanuit capaciteitsproblematiek en wil haar rooster rond hebben. Dit zorgt echter voor druk bij Lisette, want dit betekent dat zij niet in staat is haar zoon op te halen bij de gastouder. Er ontstaat enige irritatie; de relatie komt onder druk te staan. Gevolg is een functioneringsvraagstuk waarbij de stress voor beide partijen toeneemt. Door Lisette te confronteren met haar aanpak en persoonskenmerken, maar ook de manager in te laten zien wat het betekent om in de schoenen van Lisette te staan, ontstaat er ruimte en begrip en kunnen de juiste interventies worden ingezet.

Van een gezonde werkrelatie waarin verwachtingen duidelijk zijn en ruimte is voor dialoog gaat een preventieve werking uit!

Meer informatie
Tijdig het gesprek aangaan met een medewerker of leidinggevende kan veel ruis en frustratie voorkomen. Dit is soms makkelijker gezegd dan gedaan en soms lijkt het hier te laat voor. Door bij kleine frustraties al aan de bel te trekken, kunnen in een later stadium eventuele psychische klanten worden voorkomen. Schakel hiervoor de Beter in je vel-lijn' van De Arbodienst in. De ‘Beter in je vel-lijn’ biedt de mogelijkheid om snel en anoniem directe coaching, praktische tips of deskundig advies van een psycholoog te ontvangen. Je pakt zelf de regie en het probleem blijft beheersbaar.

Gerelateerd