Schoonmakend Nederland start medewerkersonderzoek

Nieuws 4 december 2023

Schoonmakend Nederland start medewerkersonderzoek

In aanloop naar de cao-onderhandelingen komend voorjaar, laat Schoonmakend Nederland een onafhankelijk medewerkersonderzoek doen. Onderzoeksbureau Flycatcher voert dit voor de branchevereniging uit. Het onderzoek is bedoeld om te achterhalen wat medewerkers vinden van het werk en de arbeidsomstandigheden in de schoonmaak- en glazenwassersbranche.

Experts

Oproep: verspreid de enquête onder de medewerkers

Om een goed beeld te vormen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk medewerkers meedoen aan het onderzoek. Hoe groter de respons, hoe scherper en completer de vereniging in beeld krijgt hoe medewerkers het werken in de schoonmaak- en glazenwassersbranche beleven.

Schoonmakend Nederland heeft al haar leden gevraagd om het onderzoek (in de vorm van een enquête) in het bedrijf bij de medewerkers onder de aandacht te brengen. Om een zo groot mogelijke respons te krijgen is de enquête in zeven talen beschikbaar gesteld: Nederlands, Arabisch, Engels, Frans, Pools, Spaans en Turks.

De medewerkers nemen anoniem deel. De sluitingsdatum van het onderzoek is verplaatst van vrijdag 22 december 2023 naar zondag 14 januari. 

De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen bij de voorbereiding op de cao-onderhandelingen.

Gerelateerd