Verhoging kilometervergoeding per 1 januari 2024

Achtergrond 2 januari 2024

Verhoging kilometervergoeding per 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 is de belastingvrije kilometervergoeding verhoogd. Wat betekent dit voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche?

Experts

In de cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijf zijn afspraken gemaakt over de kilometervergoeding. Dit is geregeld in artikel 34 en 35 van het A-deel en in artikel 7 van het B-deel.

Afgesproken is dat de werkgever de maximaal fiscaal toegestane vergoeding per kilometer betaald als de werknemer op basis van deze artikelen recht heeft op reiskostenvergoeding en als het vervoer niet door de werkgever is geregeld. Dat geldt dus voor:

  • Als het woon-werkverkeer meer dan 60 kilometer per dag is (heen- en terugreis);
  • De kilometers tussen aansluitende objecten;
  • Extra kilometers wanneer de werknemer op verzoek van de werkgever wordt overgeplaatst naar een ander, verder van zijn woonadres, gelegen object.

Tot en met 31 december 2023 bedroeg de vergoeding € 0,21 per kilometer.
Vanaf 1 januari 2024 bedraagt deze vergoeding € 0,23 per kilometer (= maximaal toegestane onbelaste vergoeding).
Voor de werknemers die op Schiphol werken, geldt een afwijkende regeling (artikel 35 A-deel cao).

Afspraken buiten cao

Een werkgever en een werknemer kunnen afspraken maken die gunstiger zijn dan wat in de cao staat. Bijvoorbeeld: de werkgever betaalt een kilometervergoeding woon-werkverkeer als die 20 kilometer per dag of meer bedraagt. Over de kilometers die de werkgever betaalt buiten de cao-verplichting om is het afhankelijk van de afspraak of over deze kilometers ook de fiscaal maximale vergoeding betaald moet worden. Het hogere bedrag mag ook over deze kilometers vergoed worden. Maar het is geen verplichting op basis van de cao.

Op verschillende objecten (denk aan vakantieparken) zijn aanvullende afspraken gemaakt over het betalen van een aanvullende reiskostenvergoeding. Deze afspraken vallen buiten de cao. De hoogte van de kilometervergoeding staat in deze afspraken. Afhankelijk van de afspraken moet de kilometervergoeding al dan niet aangepast worden aan het nieuwe bedrag, dat fiscaal maximaal per kilometer vergoed mag worden.

Gerelateerd