Asielzoeker mag meer dan 24 weken werken

Achtergrond 1 februari 2024

Asielzoeker mag meer dan 24 weken werken

Asielzoekers in Nederland mogen voortaan langer dan 24 weken werken. Dit was eerder niet toegestaan. De Raad van State heeft dit op 29 november 2023 besloten. 

Experts

Meer dan 24 weken
Voor werkgevers is het nu aantrekkelijker om asielzoekers aan te nemen omdat ze meer perspectief hebben. De regel dat asielzoekers maar 24 weken mochtenwerken, bestond al 25 jaar. Het idee was dat zo voorkomen werd dat asielzoekers recht kregen op een werkloosheidsuitkering. Maar nu blijkt deze regel in strijd te zijn met Europese wetgeving. Na juridische procedures, mede op initiatief van het UWV, is duidelijk geworden dat asielzoekers langer dan 24 weken mogen werken. 

De werkvergunning van een asielzoeker mag nu voor de maximale duur van het Vreemdelingen Indentiteitsbewijs (W-document) gelden. Als het W-document langer geldig is dan de huidige werkvergunning, dan kun je dus een nieuwe werkvergunning aanvragen. De nieuwe vergunning kan aansluiten op de eerder verleende vergunning. Er zit geen wachttijd tussen de twee verguninngen. 

Werkvergunning aanvragen
Werkgevers blijven verplicht om een werkvergunning bij het UWV aan te vragen. De asielaanvraag moet dan minstens 6 maanden in behandeling zijn. 

Voor gereglementeerde beroepen, denk aan bijvoorbeeld verpleegkundigen, beoordeelt het UWV ook of de betrokkene daarvoor gekwalificeerd is. 

Gids Nieuwkomers op weg maar werk
Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) heeft speciaal voor werkgevers een gids gemaakt. Hierin staan praktische informatie, nutige tips en hulpmiddelen voor werkgevers die overwegen om nieuwkomers in dienst te nemen.

Download Nieuwkomers aan het werk' | Gids voor werkgevers

Gerelateerd