Project Duurzaam Schadeherstel gestart met eerste werkgroepsessies

Vereniging 8 maart 2024

Project Duurzaam Schadeherstel gestart met eerste werkgroepsessies

In het kader van "Duurzaam schadeherstel" zijn drie werkgroepen eind januari aan de slag gegaan. De thema's van de drie werkgroepen zijn energie, mobiliteit en mens en circulariteit.

Het was de eerste keer dat de werkgroepen bij elkaar kwamen. Deze eerste sessies is gesproken over bijvoorbeeld het doel, de scope en de voorwaarden van het traject "Duurzaam schadeherstel". Uiteraard gingen de werkgroepen dieper in op hun eigen thema. Ook spraken zijn over materiële onderwerpen om zoveel mogelijk CO2-uitstoot te reduceren en daarmee de ecologische voetafdruk ketenbreed te verlagen. 

Expert

Duurzaam schadeherstel: meerdere waardeketens en aanscherping en prioritering van de scope

Belangrijke bevinding uit de drie werkgroepsessies is dat de schadeherstelketen gedifferentieerd is. Naast de scheiding tussen bulkschades en grote schades zijn er verschillen in onder andere type schades (brand-, water-, storm-, vallen/stoten, etc.) en in type schadeverzekering (opstal- en inboedelverzekering).

Dit betekent dat er veel meer waardeketens zijn dan 'bulkschades' en 'grote schades'. Om nu iedere subgroep 'bulkschades' en 'grote schades' de goede concrete vervolgopdracht te geven, is besloten om een tussenstap te maken. Inmiddels is een prioritering gemaakt welke waardeketens verder moeten worden uitgewerkt. Dit wordt in week 10 door de stuurgroep vastgesteld, waarna de subgroepen aan de slag gaan met een concrete vervolgopdracht. De resultaten van deze vervolgopdrachten worden begin april besproken tijdens de vervolgsessies van de werkgroepen.

Duurzaam herstel wordt de norm bij het afhandelen van schade. Schoonmakend Nederland, Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) en het Verbond van Verzekeraars hebben hiertoe een manifest opgesteld met uitgangspunten voor toekomstig schadeherstel. Zij willen dat duurzaam schadeherstel eind 2024 gemeengoed is in de schademarkt. Het Manifest Duurzaam Schadeherstel is ondertekend tijdens de Schademiddag op 7 juni 2023 van het Verbond.

Gerelateerd