Resultaten pilot consignatiediensten in reconditionering

Publicatie 11 maart 2024

Resultaten pilot consignatiediensten in reconditionering

In opdracht van de RAS heeft Déhora onderzoek gedaan naar de belasting van consignatiediensten in de reconditionering. De uitkomsten van dit onderzoek en de daarop gebaseerde aanbevelingen zijn onlangs gepresenteerd aan het RAS-bestuur. 

Expert

De resultaten

Consignatiediensten worden vaak als belastend ervaren, medewerkers voelen zich tijdens de diensten fysiek slechter en slapen ook slechter. Veel medewerkers verwachten het werk niet tot de pensioengerechtigde leeftijd vol te kunnen houden. Werkgevers geven aan dat het vinden van nieuwe medewerkers die consignatiediensten willen draaien voor hen de belangrijkste uitdaging is voor de komende twee jaar.

Interessante uitkomst van het onderzoek is dat een andere manier van roosteren al kan zorgen voor minder belasting. Andere adviezen die genoemd worden in het rapport variëren van het instellen van een maximaal aantal consignatiediensten per jaar tot het vergtoten van de poule van medewerkers.

Wil je meer weten over de resultaten van het onderzoek en/of wat je zelf kunt doen voor jouw medewerkers? Download dan hier het rapport.

Gerelateerd