Werk je met gevaarlijke stoffen? Maak dan gebruik van de geüpdatete Milieutool

Vereniging Instrument 28 maart 2024

Werk je met gevaarlijke stoffen? Maak dan gebruik van de geüpdatete Milieutool

Als schoonmaakbedrijf heb je te maken met verschillende wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Zeker wanneer je werkt met gevaarlijke stoffen, ze opslaat en/of vervoert. Schoonmaakmiddelen worden vaak als gevaarlijke stoffen beschouwd. Om snel in inzicht te krijgen in de relevante milieuvoorschriften waaraan je moet voldoen, heeft Schoonmakend Nederland een milieutool ontwikkeld. Via een vragenlijst breng je jouw activiteiten in kaart en wordt aangegeven welke wet- en regelgeving op jouw bedrijf van toepassing is. Ook kun je direct doorlinken naar de relevante wetsteksten. De tool geeft direct aan of je bijvoorbeeld een (milieu)vergunning of een ontheffing aan moet aan vragen.

De Milieutool is geactualiseerd vanwege de invoering van de Omgevingswet eerder dit jaar. De tool is beschikbaar voor leden van Schoonmakend Nederland. 

Expert

In eerste instantie is de milieutool gemaakt voor bedrijven die het ISO 14001 milieumanagementsysteem hebben of willen halen. Bij de audit voor dit certificaat moet aangetoond worden dat het bedrijf op de hoogte is van de geldende wet- en regelgeving en daar ook naar handelt. Met de milieutool kan aan de hand van een aantal vragenlijsten in een Excel-document in kaart gebracht worden om welke wet- en regelgeving het gaat. Daarbij kan ook worden doorgeklikt naar de betreffende wetteksten en/of achtergrondinformatie.

Met ingang van dit jaar is alle milieuwetgeving, samen met andere wetgeving die te maken heeft met de leefomgeving, ondergebracht in de Omgevingswet. De milieutool is hierop aangepast en heeft daarom dit jaar een grondige update ondergaan. Op het eerste tabblad (informatie tool) staat een handleiding voor het gebruik van de tool.

De milieutool wordt regelmatig bijgewerkt.

Schoonmakend Nederland-leden kunnen de milieutool hier downloaden

Heb je vragen over de tool en loop je tegen zaken aan die (nog) niet goed werken, neem dan contact op met Nico Koch.

Gerelateerd