Op 1 mei vrij of op de verjaardag?

Praktijk 24 april 2024

Op 1 mei vrij of op de verjaardag?

1 mei is de dag van de arbeid. Voor vakbonden een belangrijke dag om met leden die dag te vieren en vrij te hebben. In de cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijf zijn hier afspraken over gemaakt. Wat betekent dit voor jou als werkgever?

Experts

In artikel 29 van de cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijf staat dat een werknemer recht heeft op een extra vrije dag op 1 mei of de verjaardag. De werknemer kiest zelf op welke van deze twee dagen hij vrij wil zijn.

Alleen als er aantoonbare bedrijfseconomische omstandigheden zijn die het opnemen van een vrije dag onmogelijk maken, mag je als werkgever de aanvraag om verlof op 1 mei of de verjaardag weigeren. Dit geldt ook als de werknemer deze bijzondere vrije dag al heeft opgenomen voor zijn verjaardag en nu verlofuren wil inleveren om op 1 mei vrij te zijn. Ook dan mag je dit alleen weigeren als door het toestaan van die vrije dag een ernstige verstoring van jouw bedrijfsvoering ontstaat. 

Als het opnemen van verlof op de verjaardag of 1 mei niet kan, spreek dan direct met je werknemer een vervangende vrije dag af.

Gerelateerd