Aanmelding Best Practice Award Code Schoonmaak is geopend

Praktijk 3 juni 2024

Aanmelding Best Practice Award Code Schoonmaak is geopend

Op donderdag 14 november 2024 vindt de elfde editie van de uitreiking Best Practice Award plaats. Een Best Practice is een samenwerking tussen (minimaal twee) partijen volgens het gedachtegoed van de Code: fair zaken doen met oog voor ieders belangen. Met als resultaten: verbeterde arbeidsomstandigheden, een versterking van de betrokkenheid van de schoonmaakmedewerker en een verbetering van de kwaliteit van het schoonmaakwerk. Voor de Best Practice Awards 2024 is de jury op op zoek naar voorbeelden waarbij opdrachtgevers en opdrachtnemers aantoonbaar investeren in de schoonmakers.

Wil je kans maken op de Best Practice Award 2024? Schrijf je dan hier in (voor 14 september 2024). 

Expert

Investeer in de schoonmaker

Dit jaar staat de Best Practice Award in het investeren in de schoonmaker. De schoonmaker is een belangrijke schakel in de keten. Om de samenwerking tussen de opdrachtgever, het schoonmaakbedrijf en schoonmakers goed te laten functioneren, moet de schoonmaker zijn of haar vak goed en met plezier uit kunnen voeren. Alleen dan kan er kwaliteit geleverd worden, wat alle partijen ten goede komt. In 2024 ligt de focus leggen op degenen die het werk uivoeren en de belofte naar de klant waar moeten maken: de schoonmakers. De mensen die ervoor zorgen dat iedereen een prettige werkplek hebben, in een schone trein reist en in een smetteloze hotelkamer slaapt. 

Hoe wordt geinvesteerd in de schoonmaker en het werk aangenamer gemaak, wat zijn de mogelijkheden van leidinggevenden, hebben zij daardoor meer plezier in het werk? Welke investeringen heeft de werkgever gedaan om de werkzaamheden voor de schoonmaker makkelijker te maken en welke kansen biedt dit? Wat kan de opdrachtgever doen om het werk voor de schoonmaker makkelijker en plezieriger te maken en hoe verandert dit de onderlinge relaties? Het draait om de samenwerking in de driehoeksverhouding tussen werkgever, opdrachtgever en schoonmaker, waarbij er geïnvesteerd wordt in de schoonmaker, de waardering voor het werk van de schoonmaker groter wordt en de schoonmaker zijn werk goed en met plezier uit kan voeren.

Criteria 2024

De inzendingen voor de Best Practice Awards 2024 worden beoordeeld aan de hand van de volgende vijf criteria:

 1. Aandacht voor de schoonmaker
  Er wordt naar de schoonmaker geluisterd. Er is aandacht voor werk gerelateerde zaken maar ook voor privéomstandigheden. Er wordt gebruik gemaakt van zijn vaktechnische kennis en ideeën.
 2. Een (sociaal) veilige werkomgeving
  Binnen de driehoeksverhouding wordt grensoverschrijdend gedrag zoals discriminatie, pesten, fysiek geweld of seksuele intimidatie niet geduld. De schoonmaker is zich bewust van een sociaal veilige werkomgeving, weet zich weerbaar op te stellen en weet (en durft) desgewenst hulp in te roepen van een vertrouwenspersoon. Er is sprake van waarborgen voor sociale veiligheid.
 3. Investeren in middelen, materialen en methoden 
  De werkgever is formeel verantwoordelijk als het gaat om de werkdruk bij de schoonmaker. Hij brengt deze in kaart, bijvoorbeeld middels het gebruik van de Werkdrukmeter Schoonmaak. Er is sprake van investeringen in middelen, materialen en methoden om het werk aangenamer, lichter, gezonder en minder belastend te maken. Er wordt minder gebruik gemaakt van chemicaliën of er worden producten op natuurlijke basis gebruikt.
 4. Investering in de persoon 
  De schoonmaker krijgt naast de verplichte opleidingen extra opleidingen in de diepte. Dit kunnen taaltrajecten zijn of vakinhoudelijke opleidingen. Er zijn trajecten om de schoonmaker financiële inzichten te geven of te helpen met schulden. Projecten die als doel hebben de vitaliteit van de schoonmaker te bevorderen. Er zijn trajecten voor persoonlijke ontwikkeling of voor de loopbaan van de schoonmaker.
 5. Waardering voor de schoonmaker 
  De schoonmaker krijgt de waardering die hij verdient voor zijn werk. Dit kan bestaan uit een compliment. Er worden regelmatig teamuitjes of een speciale dag georganiseerd voor de schoonmaker. De schoonmaker in het zonnetje wordt gezet. De schoonmaker wordt gezien als onderdeel van het geheel en niet als extern.
 6. De schoonmaker wordt betrokken bij nieuwe aanbestedingen en uitvoer van contract 
  De schoonmaker wordt als gesprekspartner aan de voorkant betrokken bij het proces van aanbestedingen of contractwisseling. De schoonmaker wordt tijdens uitvoer van het contract bevraagd of de realiteit overeenkomst met het geschetste beeld uit het contract. De werkdrukmeter wordt ingezet en de resultaten worden adequaat opgepakt door de ketenpartners.

Dien hier jouw best practice in 

Je kunt tot 14 september 2024 Best Practices indienen. 

Gerelateerd