Nieuwe cao schoonmaak- en glazenwassersbranche: tot 9% loonsverhoging

Nieuws 5 juni 2024

Nieuwe cao schoonmaak- en glazenwassersbranche: tot 9% loonsverhoging

Na de leden van Schoonmakend Nederland, hebben ook de leden van vakbonden CNV en FNV Schoonmaak ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Hiermee is de nieuwe cao een feit. Schoonmakers gaan er tot 9% in loon op vooruit. Ook ontvangen ze meer reiskostenvergoeding en krijgen ze vrij op hun verjaardag. De overeengekomen looptijd is van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2026.

Experts

Rob Westerlaken, eerste onderhandelaar: “Dit onderhandelingsresultaat is tot stand gekomen in een constructief, soms spannend, overleg met één gemeenschappelijk doel: een aantrekkelijke branche waarin medewerkers graag willen werken, blijven werken en zich verder ontwikkelen. Met de gemaakte afspraken verbeteren we de koopkracht van onze medewerkers, blijven we aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers en nemen we een aantal door onze ondernemers gevoelde knelpunten weg.”

Aantrekkelijke arbeidsmarkt
Westerlaken: “Het zijn en blijven van een aantrekkelijke sector voor nieuwe medewerkers bereiken we onder meer met een onderscheidend loon, een aantrekkelijke reiskostenregeling en vrij op je verjaardag. Het behoud van medewerkers, een ander knelpunt in onze sector, bereiken we onder meer met mooi pakket opleidings- en (door)ontwikkelingsmogelijkheden, een loyaliteitsbonus, extra verlof bij overlijden en een verruiming van de eerder stoppen met werken regeling.

Dagschoonmaak de norm
Ook zetten we ons de komende periode in voor meer dagschoonmaak bij opdrachtgevers. Westerlaken: "Behalve socialer, veiliger en duurzamer, biedt dagschoonmaak schoonmaakondernemers meer ruimte om grotere contracten aan te bieden. Hierdoor kunnen medewerkers meer uren werken, waardoor ze langer bij ons blijven. Belangrijk in tijden van arbeidsmarktkrapte."  

De belangrijkste afspraken op een rij:

Aantrekkelijke sector

 • Om een aantrekkelijke sector te zijn en te blijven, worden de lonen voor alle loongroepen op 1 januari 2025 met 3% verhoogd en op 1 januari 2026 nog eens met 3%.
 • Om de gewenste afstand van het Wettelijke Minimum Loon (WML) weer te vergroten en gehoor te geven aan de gewenste differentiatie per loongroep, krijgen de medewerkers in de verschillende loongroepen er het volgende bij:
Loongroep 1 juli 2025 1 januari 2026
1

€ 0,25 per uur

€  0,25 per uur
2

€ 0,15 per uur

€ 0,15 per uur

3, 4 , 5 & 6

€ 0,10 per uur € 0,10 per uur
 • Reiskosten: aanvullend op de huidige reiskostenregeling komt er per 1 januari 2025 een regeling voor reiskosten vanaf 10 tot 30 kilometer van € 0,14 per kilometer, gemeten vanaf de eerste kilometer.
 • Medewerkers die op 1 januari 2025 20 jaar of langer in de branche werkzaam zijn ontvangen een eenmalige bruto uitkering van maximaal € 1.000 naar rato aantal uur arbeidscontract.
 • Met ingang van 1 januari 2025 hebben medewerkers vrij op hun verjaardag.
 • Hotelmedewerkers krijgen een toeslag voor werken op zondag.

Behoud en duurzame inzetbaarheid medewerkers
Behoud en duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen we onder meer met:

 • Er komt een Basisopleiding Reiniging (BOR) die (nieuwe) medewerkers kennis laat maken met de specialistische kant van het vak, zoals glaswas, vloeronderhoud en calamiteitenreiniging.
 • Vanaf 1 juli 2025 volgen nieuwe leidinggevenden verplicht de opleiding voor leidinggevenden.
 • Het betaald rouwverlof (artikel 28) bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de 2e graad wordt verhoogd van 1 naar 2 dagen.

Gezond en veilig werken 
Daarnaast blijft gezond en veilig werken een belangrijk aandachtspunt in deze cao.

 • Vakbonden en werkgevers in de schoonmaak pleiten voor meer dagschoonmaak. Door in het zicht van de gebruiker schoon te maken, is er meer erkenning en waardering voor de schoonmaker en het schoonmaakwerk. Dit verhoogt het werkplezier van de medewerker en vermindert het ziekteverzuim. Daarbij is dagschoonmaak een stuk duurzamer en veiliger. Er komt een landelijke campagne voor meer dagschoonmaak.
 • Deelname aan het Generatiepact wordt voor werknemers verruimd van 3 naar 5 jaar voor de AOW-leeftijd. Dit vanaf 1 januari 2025.

Gerelateerd