Samenhang tussen indelingen voor duurzaamheid en rapportageverplichting

Er zijn verschillende invalshoeken om naar duurzaamheid te kijken. Er zijn een aantal invalshoeken beschreven zoals ESG indeling, de 17 SDG’s en het zes kapitalenn model. Daarnaast is er de rapportageverplichting die is beschreven bij  de ESRS standaarden waarin per onderdeel wordt aangegeven hoe gerapporteerd dient te worden. En als specifiek onderdeel van de rapportagestandaarden is er de methodiek om te rap[portaren over broeikasgassen, het GHG protocol. 

In onderstaande schema wordt de relatie en samenhang weergegeven tussen de ESG indeling, de 17 SDG’s, het zes kapitalen model, de ESRS rapportage standaarden en het GHG protocol. 

Expert

Jasper van der Schoot

Jasper van der Schoot

Stagiair circulaire economie

06-54753484 jasper.van.der.schoot@schoonmakendnederland.nl