Belasting op leidingwater (BoL)

Achtergrond 2 februari 2011 Deze informatie is verstrekt door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Belasting op leidingwater (BoL)

U betaalt belasting op leidingwater aan uw leverancier. Bent u zelf leverancier? Dan moet u aangifte doen. Lees hier meer.

Expert

  • Ondernemersplein KVK

U betaalt belasting op leidingwater aan uw leverancier. Bent u zelf leverancier? Dan moet u aangifte doen. Lees hier meer.

Iedereen die leidingwater (drinkwater) verbruikt, betaalt belasting op leidingwater (BoL). Deze belasting valt onder de milieubelastingen. Elk jaar bepaalt de overheid het belastingtarief per kubieke meter leidingwater.

Verbruikt u leidingwater?

De leverancier meet uw waterverbruik met uw watermeter. Over de eerste 300 m3 per aansluiting per jaar betaalt u belasting aan de leverancier. De leverancier draagt deze belasting af aan de Belastingdienst.

Levert u leidingwater aan anderen?

Levert u leidingwater aan anderen via een leidingnet of een distributienet?

Voor u gelden de volgende regels:

U hoeft geen belasting te betalen over het water dat u levert voor noodvoorzieningen, zoals brandkranen en sprinklerinstallaties.

Gerelateerd