Hoofdlijnenakkoord met oog voor ondernemer- en werkgeverschap

Politiek 16 mei 2024

Hoofdlijnenakkoord met oog voor ondernemer- en werkgeverschap

Schoonmakend Nederland is blij dat er na lang onderhandelen een hoofdlijnenakkoord is bereikt. Het gisteren door PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerde akkoord bevat belangrijke elementen die aansluiten bij onze speerpunten: arbeidsmarkt/werkgeverschap, ondernemerschap en duurzaamheid.

De formerende partijen hebben bij het maken van de plannen duidelijk oog voor het bedrijfsleven en ondernemerschap. Met de stelling “ondernemers zijn nodig om te investeren en van grote waarde voor onze samenleving” onderschrijven zij dat. Maatregelen die in het vooruitzicht worden gesteld zijn o.a.: beperken van de regeldruk, hulp bij energietransitie en specifieke aandacht voor de positie van het mkb. Bedrijven tot 25 medewerkers krijgen behoud van de transitievergoeding in het vooruitzicht. Verder krijgen kleine bedrijven hulp bij het verduurzamen van bedrijfspanden en wordt de verlaagde mkb-winstvrijstelling teruggedraaid.

Experts

Op de foto de vier fractievoorzitters van PVV, VVD, BBB en NSC (tweedekamer.nl)

“Wij zien in het akkoord verschillende onderwerpen terug die we ook in onze brief aan de informateurs hebben benadrukt”, reageert Rob Rommelse, directeur. “Het vraagt lef om van al deze zaken serieus werk te maken. Met het akkoord wordt ingezet op een stabiel beleid en voorspelbaarheid van de overheid. Dat is belangrijk voor ondernemers. Maar de maatregelen kennen zoet en zuur. We zien veel positieve punten, maar tegelijkertijd ook het “zuur”. Neem bijvoorbeeld de compensatie transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers. Grotere bedrijven lijken daarmee op minder steun te kunnen rekenen. Zij dragen ook bij aan de brede welvaart en ontwikkeling van Nederland.”

Schoonmakend Nederland onderschrijft het motto “Werken moet (beter) lonen” voor zowel ondernemers als werknemers. Hier worden het verbeteren van de bestaanszekerheid, het verlagen van de lasten op arbeid en het verbeteren van de toeslagen genoemd. Rob Rommelse: “Met het onlangs gepresenteerde cao-onderhandelingsakkoord heeft onze sector opnieuw ingezet op verbetering van het loon voor de medewerkers aan de basis van de arbeidsmarkt. De gepresenteerde kabinetsplannen geven daarbij onze 120.000 schoonmakers nog meer effect van deze stappen. We volgen de uitvoering van de plannen op de voet. Ook denken én werken we graag mee aan de ontwikkeling en uitvoering van de plannen.”

Gerelateerd