Energiebelasting

2 februari 2011 Deze informatie is verstrekt door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Energiebelasting

U betaalt energiebelasting als uw bedrijf energie verbruikt. Soms komt u in aanmerking voor teruggaaf. Lees hier hoe het zit.

Expert

  • Ondernemersplein KVK

U betaalt energiebelasting als uw bedrijf energie verbruikt. Soms komt u in aanmerking voor teruggaaf. Lees hier hoe het zit.

U betaalt energiebelasting als uw bedrijf energie (aardgas, elektriciteit en bepaalde minerale oliën) verbruikt. Hoeveel belasting u moet betalen hangt af van uw verbruik. De tarieven vindt u op de site van de Belastingdienst. U betaalt de energiebelasting aan uw energieleverancier die de belasting weer afdraagt aan de Belastingdienst.

Terrugaaf energiebelasting

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. Verbruikt uw bedrijf meer dan 10 miljoen kWh en heeft u een meerjarenafspraak (MJA) met de overheid afgesloten over energie-efficiëntie? Dan komt u in aanmerking voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting. Als u energiebelasting wilt terugvragen, heeft u een voortgangsverklaring nodig. U vraagt de voortgangsverklaring aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie

Naast energiebelasting betaalt u op de levering van energie ook Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie (ODE). U betaalt ODE per verbruikte kWh elektriciteit of m3 gas. Net als de energiebelasting betaalt u de ODE via uw jaarlijkse energierekening. Uw energieleverancier draagt de ODE af aan de Belastingdienst. Heeft u een teruggaaf energiebelasting? Dan krijgt u ook een bedrag aan ODE terug.

In bepaalde gevallen betaalt u geen ODE. Bijvoorbeeld als u elektriciteit opwekt met hernieuwbare energiebronnen of zelf biogas wint.

Dubbele energiebelasting voorkomen

Als u energie opslaat en dat vervolgens verkoopt, kan het voorkomen dat u daar 2 keer belasting over moet betalen. Een keer voor het opslaan, en een keer voor het gebruik. U kunt deze dubbele belasting voorkomen als:

  • de partij die een energieopslagfaciliteit exploiteert een grootverbruikaansluiting heeft
  • de partij die een energieopslagfaciliteit exploiteert, verklaart aan degene die de elektriciteit levert dat hij buiten de heffing blijft

Gerelateerd