Schoonmakend Nederland pleit voor behoud laag btw-tarief

Standpunt 17 augustus 2023

Schoonmakend Nederland pleit voor behoud laag btw-tarief

Uitkomst ledenonderzoek: bijna 8% van schoonmaakomzet valt in het laag tarief

Het Ministerie van Financiën heeft een evaluerend onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de verlaagde btw-tarieven. Conclusie van de onderzoekers is dat het lage btw-tarief weliswaar doeltreffend, maar niet doelmatig is. Deze negatieve evaluatie geldt ook voor het lage tarief op schoonmaak. Schoonmakend Nederland is het er niet meer eens. Uit onderzoek onder de lidbedrijven van Schoonmakend Nederland, die 70% van de totale omzet van de markt vertegenwoordigen, blijkt namelijk dat zo’n 8% van hun omzet valt binnen het lage btw-tarief. Dit vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 330 miljoen euro (totale omzet sector is 4,3 miljard euro). Een wijziging van het tarief van 9 naar 21% heeft daarmee een enorme impact op de sector en haar opdrachtgevers.

Experts

Het verlaagd btw-tarief is in de schoonmaak vooral van toepassing op schoonmaak in woningen. Voorwaarde is dat die woningen bestemd zijn voor permanente bewoning door particulieren en het pand voor minimaal 50% wordt bewoond. Denk daarbij aan particuliere woningen, zorginstellingen met ten minste 50% woonfunctie, maar ook trappenhuizen in appartementencomplexen. Daarbij geldt voor glasbewassing dat het wassen van de binnenkant van het glas valt onder het laag tarief en buitenkant onder het hoge tarief.

Behoud laag btw-tarief

Rob Rommelse, directeur Schoonmakend Nederland: “We pleiten er dringend voor om het verlaagd btw-tarief te behouden voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Naast het feit dat het om een aanzienlijk percentage van de totale omzet gaat, zijn er meer argumenten om het lage btw-tarief in stand te houden. Zo zijn in de afgelopen periode door inflatie en verhoging van het minimumloon de loonkosten in de schoonmaak flink gestegen. Door het afschaffen van het lage btw-tarief zou schoonmaak in de particuliere en zorgsector onbetaalbaar worden. In het huidige tijdsbeeld is dat niet te verantwoorden.”

Particuliere schoonmaak
Ook de door de schoonmaaksector gevoerde strijd tegen het ‘informele circuit’ is een belangrijk argument om het lage btw-tarief in stand te houden. Rommelse: “De sector ontplooit sinds jaar en dag uiteenlopende initiatieven om de markt van particuliere schoonmaak verder te professionaliseren. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 100.000 mensen zwart schoonmaken bij particulieren. Hiermee is een omzet gemoeid van 1,4 miljard euro. Het tarief van een professioneel schoonmaker is fors hoger dan de in de zwarte markt geldende uurtarieven. Verhoging van het btw-tarief op onze dienst maakt een verdere groei op de particuliere markt nagenoeg onmogelijk. Overigens loopt de overheid door het informele circuit jaarlijks ruim 350 tot 400 miljoen euro mis aan reguliere belastingen en sociale premies.” 

Verschuiven van lasten
“Wat nog meer blijkt uit ons onderzoek onder onze leden is dat dat een groot deel van de omzet van onze bedrijven in het lage btw-tarief (variërend van 20 tot zelfs 95%) zit in het zorgsegment. Oftewel, dat de overheid of een door de overheid gefinancierde instellingen deze diensten afneemt. Een verhoging van het btw-tarief leidt daarmee slechts tot een verschuiving van de overheidslasten.”

Gerelateerd