Voorwaarden voor cameratoezicht op de werkplek

Achtergrond 2 februari 2011 Deze informatie is verstrekt door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Voorwaarden voor cameratoezicht op de werkplek

U mag niet zomaar cameratoezicht houden op de werkplek. U moet rekening houden met de privacy van uw medewerkers. Lees hier meer.

Expert

 • Ondernemersplein KVK

U mag niet zomaar cameratoezicht houden op de werkplek. U moet rekening houden met de privacy van uw medewerkers. Lees hier meer.

Onder bepaalde voorwaarden mag u cameratoezicht houden op de werkplek. Om diefstal of beschadiging van eigendommen te voorkomen. En om werknemers en bezoekers te beschermen. U mag geen camera's inzetten om werknemers te beoordelen.

Voorwaarden cameratoezicht op de werkplek

 • U moet controleren of er een andere mogelijkheid is die minder ingrijpend is voor de privacy.
 • U moet kunnen aantonen dat cameratoezicht noodzakelijk is om uw bedrijf te runnen.
 • U moet een privacytoets doen om alle belangen af te wegen.
 • U moet uw plannen vooraf bespreken met de ondernemingsraad (OR), de OR moet het eens zijn met het cameratoezicht.
 • Als u cameratoezicht houdt, moet de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk zijn. (Een camera in een kleedhokje of toilet mag niet.)
 • U mag de camerabeelden niet gebruiken uw werknemers te beoordelen op hun functioneren.
 • Als u cameratoezicht houdt, mag u geen geluidsopnamen maken.
 • Als u structureel of voor een lange periode cameratoezicht inzet, moet u een data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren.
 • U moet duidelijk aangeven dat er cameratoezicht is.
 • Wilt u een verborgen camera inzetten? Dan moet u altijd een DPIA uitvoeren.

Bewaartermijn voor camerabeelden

U mag de camerabeelden niet langer bewaren dan nodig is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken. Daarna moet u de beelden wissen. Heeft een bewakingscamera een bepaald incident opgenomen? Dan mag u de opname bewaren tot het incident is opgelost.

Gerelateerd