Wet DBA: werkrelatie zzp’er en opdrachtgever

2 februari 2011 Deze informatie is verstrekt door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Wet DBA: werkrelatie zzp’er en opdrachtgever

Bent u zzp'er of geeft u een opdracht aan een zzp'er? Hou rekening met de Wet DBA en voorkom problemen bij de werkrelatie.

Expert

  • Ondernemersplein KVK

Bent u zzp'er of geeft u een opdracht aan een zzp'er? Hou rekening met de Wet DBA en voorkom problemen bij de werkrelatie.

Werkt u als zzp'er voor 1 of meerdere opdrachtgevers? Of geeft u een opdracht aan een zzp'er? Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten volgens de Wet DBA samen de werkrelatie beoordelen.

Let op: Voor 2016 gebruikte u de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) om de werkrelatie duidelijk te maken. De wet DBA moest die regels duidelijker maken, maar dat is niet gebeurd. Daarom komt er nieuwe regelgeving. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe regels ingaan.

Schijnzelfstandigheid voorkomen

U moet samen (opdrachtgever en zzp’er) bepalen of uw werkrelatie een dienstbetrekking (loondienst) is of niet. Als u een opdracht aanneemt als zelfstandige en het gaat toch om loondienst, dan heet dat schijnzelfstandigheid. Uw opdrachtgever is in die situatie eigenlijk uw werkgever, maar betaalt dan niet de belastingen die hij bij loondienst moet betalen. U moet schijnzelfstandigheid voorkomen. Opdrachtgever en zzp’er zijn samen verantwoordelijk voor de afspraken over de samenwerking (werkrelatie).

Voor de opdrachtgever is er een webmodule waarmee u een indicatie kunt krijgen of een zzp’er een opdracht aanneemt als zelfstandige.

Controle op de Wet DBA

De Belastingdienst controleert of het in uw situatie gaat om schijnzelfstandigheid. De Wet DBA is soms onduidelijk voor de opdrachtgever en opdrachtnemer. Daardoor kan het bij uw samenwerking gaan om schijnzelfstandigheid, ook al was dat niet uw bedoeling. In die situaties hoeft u achteraf niet toch nog de belastingen te betalen (u krijgt geen naheffingen). De Belastingdienst zal u dan zeggen dat u de werkrelatie moet veranderen.

Gerelateerd