Gemeentelijke belastingen en heffingen voor bedrijven

Achtergrond 18 februari 2015 Deze informatie is verstrekt door: KVK

Gemeentelijke belastingen en heffingen voor bedrijven

Afhankelijk van uw situatie betaalt u gemeentelijke belastingen en heffingen. Bekijk welke belastingen en heffingen voor u gelden.

Expert

  • Ondernemersplein KVK

Afhankelijk van uw situatie betaalt u gemeentelijke belastingen en heffingen. Voor een deel hangen deze af van het soort bedrijf dat u heeft. En van de gemeente waar uw bedrijf is gevestigd.

Afvalstoffenheffing

Verhuurt u kamers? Dan moet u afvalstoffenheffing betalen aan de gemeente. U kunt deze kosten doorberekenen aan uw kamerhuurders. Heeft u een woning met een praktijkruimte of een woon-winkelpand? Dan betaalt u ook afvalstoffenheffing. Lees meer over afvalstoffenheffing.

Onroerendezaakbelasting (ozb)

Als eigenaar en/of gebruiker van een bedrijfspand moet u onroerendezaakbelasting (ozb) betalen aan de gemeente. Uitgangspunt voor de hoogte van de belasting is de waarde van het pand. Lees meer over onroerendezaakbelasting.

Parkeerbelasting

U betaalt parkeerbelasting als u uw auto parkeert op een parkeerplaats die de gemeente heeft aangewezen voor betaald parkeren. Dit staat aangegeven op een bord en er staan parkeermeters of een parkeerautomaat vlakbij de parkeerplaatsen. Informeer bij de gemeente waar u onderneemt of u in aanmerking komt voor een parkeervergunning.

Precariobelasting

Gebruikt u een stuk grond van de gemeente door daar bijvoorbeeld iets op te zetten, boven te hangen of in de grond te plaatsen? Bijvoorbeeld een terras, luifel, reclamebord, bouwsteiger of een container? Dan moet u in veel gevallen precariobelasting betalen voor het gebruik van openbare grond. Lees meer over precariobelasting.

Reclamebelasting

Maakt u reclame die vanaf de openbare weg zichtbaar is? Bijvoorbeeld met billboards of lichtbakken? Dan moet u mogelijk reclamebelasting aan de gemeente betalen. Het maakt niet uit of u de reclameobjecten boven particuliere of openbare grond heeft geplaatst. Lees meer over reclamebelasting.

Reinigingsrecht

Voor het (op verzoek) ophalen en verwerken van bedrijfsafval door de gemeente moet u belasting betalen. Deze belasting heet reinigingsrecht. Lees meer over reinigingsrecht.

Retributies

De gemeente heft retributies (vergoedingen) als ze een dienst verleent aan een persoon of een van haar bezittingen ter beschikking stelt. Voorbeelden van retributies zijn leges, marktgelden en standplaatsgelden. Ook reinigingsrechten zijn retributies.

Rioolheffing

Bent u eigenaar en/of gebruiker van een bedrijfspand met een aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel? Dan kan de gemeente rioolheffing in rekening brengen. Verhuurt u een pand? Dan mag u de kosten niet doorberekenen aan uw huurder. Lees meer over rioolheffing.

Toeristenbelasting

Runt u een verblijfsaccomodatie zoals een hotel, pension of bungalow voor toeristen? Dan kan de gemeente toeristenbelasting heffen. U mag de belasting doorberekenen aan uw gasten die bij u verblijven.

Waterschapsbelasting

Bent u eigenaar van grond, gebouwen of natuurterrein of gebruikt u een bedrijfsruimte? Dan moet u waterschapsbelasting betalen. Waterschapsbelasting is overigens geen gemeentelijke belasting, maar een belasting die u betaalt aan uw waterschap. Lees meer over waterschapsbelasting.

BIZ-bijdrage

Samen met andere ondernemers kunt u een BIZ (Bedrijven Investeringszone) oprichten. Een BIZ is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Met elkaar investeert u in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Om tot een BIZ te komen, maakt u samen met de andere ondernemers een plan. Gaat de gemeente met het plan akkoord, dan voert de gemeente een heffing (BIZ-bijdrage) in voor alle ondernemers. U betaalt uw BIZ-bijdrage aan de gemeente. De gemeente keert de opbrengst daarvan als subsidie uit aan de BIZ-vereniging of BIZ-stichting. Lees meer over BIZ.

Meer belastingen en heffingen

Elke ondernemer betaalt ook belastingen en heffingen aan de Belastingdienst. Bijvoorbeeld over de winst uit onderneming of over de winst uit vennootschap. Ook betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering. Afhankelijk van uw situatie betaalt u nog andere belastingen en heffingen. Lees meer over belastingen en heffingen.

Gerelateerd