Bedrijfspand huren of kopen

Achtergrond 22 april 2015 Deze informatie is verstrekt door: KVK

Bedrijfspand huren of kopen

U bent op zoek naar een bedrijfspand. Gaat u kopen of huren? Bekijk de voordelen en nadelen van koop en huur voordat u een beslissing neemt.

Expert

 • Ondernemersplein KVK

Is het gunstiger om een bedrijfspand te huren of te kopen? Er is geen standaard antwoord op deze vraag te geven. Soms is kopen beter, soms huren. Deze afweging zal ieder voor zich moeten maken. Bedenk van tevoren wat voor u het gunstigst is. Wat zijn de voor- en nadelen van huren en kopen?

Huren

Voordelen

 • U bent flexibeler. Huur opzeggen gaat vaak sneller dan verkopen van het bedrijfspand.
 • Grote onderhoudskosten zijn in principe niet voor uw rekening. Let hierbij wel goed op, want andere afspraken zijn mogelijk.
 • Huren legt minder beslag op uw eigen vermogen.

Nadelen

 • U profiteert niet van een mogelijke waardestijging van het pand.
 • De verhuurder stelt veelal de voorwaarden.
 • De ontwikkeling van de huurprijs kan onzeker zijn.
 • Huurcontracten gelden soms voor meerdere jaren en zijn tussentijds niet zomaar op te zeggen.
 • Voor (ingrijpende) bouwkundige aanpassingen van het pand heeft u meestal de medewerking of toestemming van de verhuurder nodig.
 • De huurder van een ruimte in een winkelcentrum kan voor afloop van de huur het huurcontract worden opgezegd als dit nodig is voor de renovatie van het winkelcentrum.

Lees meer over bedrijfsruimte huren.

Kopen

Voordelen

 • U bepaalt zelf hoe lang u in uw pand blijft.
 • U bouwt vermogen op door waardestijging, bijvoorbeeld voor uw pensioen.
 • U heeft de vrijheid om met uw pand te doen wat u wilt.
 • U profiteert zelf van eventueel waardeverhogende investeringen in het pand.

Nadelen

 • In een pand zit eigen vermogen. Dit kunt u niet voor andere zaken gebruiken.
 • Het verkrijgen van onvoldoende hypotheek kan problemen opleveren.
 • U draagt de kosten voor groot én klein onderhoud.
 • Uw pand kan minder waard worden.
 • Het kan moeilijk zijn om uw pand op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs te verkopen.

Pacht

In de landbouw spreken we in plaats van over huur over pacht. Pacht is een bijzondere vorm van huur, want het verschil tussen huur en pacht is dat het bij pacht gaat om het in gebruik geven van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een boerderij of land) ter uitoefening van landbouw. Ook bij pacht is er sprake van een aantal wettelijke regels waarmee u rekening moet houden bij het aangaan van een pachtovereenkomst.

De bekendste vormen van pacht zijn:

Reguliere pacht

Deze pachtvorm kan worden aangegaan voor een boerderij, losse agrarische bedrijfsgebouwen of los land. Voor een boerderij is de wettelijke duur twaalf jaar. Voor los land of losse bedrijfsgebouwen is dit zes jaar. Na afloop van deze termijn wordt de overeenkomst automatisch verlengd met een periode van zes jaar, tenzij de overeenkomst tijdig wordt opgezegd. De overeenkomst kan onder voorwaarden langer of korter duren. Het aangaan van een overeenkomst voor onbepaalde tijd is niet mogelijk. De prijs moet voldoen aan de eisen van het Pachtprijzenbesluit.

Geliberaliseerde pacht

Deze vorm is flexibeler dan de reguliere variant. Er is minder vastgelegd in de wet. Deze pachtvorm is overigens alleen mogelijk bij de verpachting van los land en duurt korter of langer dan zes jaar.

Teeltpacht

Grond kan ook tijdelijk worden verpacht met teeltpacht voor één- of tweejarige teelten waarvoor vruchtwisseling noodzakelijk is. Deze overeenkomst kan worden aangegaan voor de duur van maximaal één of twee jaar. In dit geval ontstaat alleen een recht om gewassen te telen op het land voor een periode van één of twee jaar. De meeste beschermingsbepalingen gelden niet.

Lees meer over pacht.

Gerelateerd