Checklist: Locatie voor uw bedrijf

Achtergrond 7 februari 2017 Deze informatie is verstrekt door: KVK

Checklist: Locatie voor uw bedrijf

Zoekt u naar een geschikte locatie voor uw bedrijf? Gebruik onze checklist en bekijk waar u rekening mee kunt houden.

Expert

 • Ondernemersplein KVK

Als u op zoek bent naar een geschikte locatie voor uw bedrijf, beantwoord dan per locatie de volgende vragen die te maken hebben met de omgeving van die locatie:

 • Welke activiteiten vinden plaats op de aangrenzende terreinen?
 • Welke andere activiteiten zijn daar ook toegestaan?
 • Hebben deze activiteiten een positief of negatief effect voor uw bedrijf?
 • Zijn de bebouwingsmogelijkheden geheel of gedeeltelijk benut?
 • Hoe ligt de beoogde locatie ten opzichte van:
  • het (hoofd)wegennet
  • haltes Openbaar Vervoer
  • openbare parkeerplaatsen
  • fietsenstallingen
 • Zijn de wegen voldoende breed en hebben ze vrij liggende fietspaden?
 • Is er sprake van eenrichtingsverkeer?
 • Ligt het terrein in een gebied met (verplicht) park- of centrummanagement?
 • Is de omgeving representatief voor de beoogde activiteit?
 • Ligt de locatie in een gebied of een omgeving waarvan beperkingen zijn te verwachten op de Bedrijfsvoering? Zoals:
  • voor industriële bedrijven: een zieken of verzorgingshuis, een woongebied, een natuurgebied, geur of trilling verspreidende bedrijven.
  • voor winkels: explosiegevaarlijke inrichtingen, slecht of moeilijk verenigbare resp. conflicterende functies.
  • voor kantoren: geluid, trilling of geur verspreidende bedrijven of explosiegevaarlijke inrichtingen.
 • Ligt de locatie op een bedrijventerrein waar u gezamenlijk een bepaalde geluidsnorm niet mag overschrijden? En zo ja hoeveel ruimte is er nog beschikbaar voor de beoogde activiteit?
 • Ligt de locatie in de hoofdwinkelstraat, een voetgangersgebied of een aanloopstraat? En gelden daar venstertijden?

Gerelateerd