Tijdelijk extra personeel nodig

21 maart 2017 Deze informatie is verstrekt door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek, KVK

Tijdelijk extra personeel nodig

Heeft u extra personeel nodig om drukke tijden door te komen? Dat kan op meerdere manieren. Kijk wat het beste bij uw situatie past.

Expert

  • Ondernemersplein KVK

U heeft tijdelijk extra personeel nodig. Dat kunt u op verschillende manieren oplossen, met verschillende gevolgen. Zo kunt u uitzendkrachten inhuren, of gebruikmaken van oproepkrachten of een payrollbedrijf. Ook kunt u extra personeel aannemen, een zzp'er inhuren of uw familie vragen om te helpen. Check altijd of er wel of geen dienstbetrekking is, zodat u weet of u loonheffingen moet betalen.

Bepaal of er een dienstbetrekking is

Welke keuze u ook maakt, u moet altijd nagaan of er sprake is van een dienstbetrekking. Kijk daarvoor in het Handboek Loonheffingen bij 'Nagaan of er een dienstbetrekking is'. Of gebruik de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie. Als u nog twijfelt, kijk dan of u de modelovereenkomsten van de Belastingdienst kunt gebruiken. Zorg dan wel dat u en de zzp'er ook werken volgens de modelovereenkomst. 

Als er een dienstbetrekking is, dan moet u loonheffingen inhouden en betalen. Als u voor het eerst personeel aanneemt, moet u zich melden als werkgever bij de Belastingdienst. 

Tijdelijk contract wordt vast contract

Een werknemer krijgt automatisch een vast contract na 3 opvolgende tijdelijke contracten of na 3 jaar tijdelijke contracten. Behalve als er andere afspraken in de cao staan. Lees wanneer er sprake is van opvolgende contracten en welke voorwaarden er gelden.

Uitzendkrachten inhuren

Uitzendkrachten zijn in dienst van het uitzendbureau. U betaalt het uitzendbureau en niet de uitzendkracht. Check in het Handelsregister of het uitzendbureau een Waadi-registratie heeft. Dat kan met de Waadi-check van de Kamer van Koophandel (KVK). Als u personeel inhuurt van een uitzendbureau zonder Waadi-registratie riskeert u een boete.

Ook moet u zeker weten dat het uitzendbureau de juiste belastingen betaalt aan de Belastingdienst. Anders kan het zijn dat de Belastingdienst de niet betaalde belastingen op u verhaalt. U kunt met het uitzendbureau afspreken dat u de loonheffingen stort op een g-rekening. Dat is een geblokkeerde bankrekening, waarmee het uitzendbureau alleen de loonheffingen en btw aan de Belastingdienst kan betalen. U bent in ieder geval niet meer aansprakelijk voor het bedrag dat u op die rekening stort.

Oproepkrachten inhuren

U kunt oproepkrachten inhuren via een payrollbedrijf of een uitzendbureau. U betaalt dan dit bedrijf en niet de oproepkracht. Als u medewerkers inhuurt via een uitzend- of payrollbedrijf, moet u dat bedrijf informeren over welke arbeidsvoorwaarden u heeft voor uw eigen werknemers.

U kunt ook zelf oproepkrachten in dienst nemen. U sluit dan een contract met de oproepkracht. Dit is vooral handig als u uw werknemers niet de garantie kunt geven voor voldoende werk. Oproepkrachten die u langer dan 12 maanden in dienst heeft, moet u een aanbod doen voor een vast aantal uren. U moet dan wel zelf loonheffingen inhouden en betalen over hun salaris.

Personeel aannemen

U kunt extra personeel aannemen, bijvoorbeeld als u voor een langere periode meer drukte verwacht en meer personeel nodig heeft. Neemt u voor de eerste keer personeel aan, dan moet u zich als werkgever melden bij de Belastingdienst. En u moet een loonadministratie gaan bijhouden. Hoe u dat doet, staat in het Handboek loonheffingen bij 'Loonadministratie aanleggen'. Als u personeel aanneemt, moet u rekening houden met maatregelen tegen schijnconstructies. En let op de aanzegtermijn bij tijdelijke contracten.

Heeft u een eenmanszaak?

Ook dan kunt u personeel aannemen. U hoeft uw rechtsvorm niet te wijzigen.

Familie vragen

Uw familie kan helpen in uw onderneming. Uw kinderen kunnen meewerken in uw onderneming. Lees er meer over in het Handboek loonheffingen bij 'Meewerkende kinderen'. Ook uw partner kan meewerken in uw bedrijf. U kunt dan misschien gebruikmaken van de meewerkaftrek.

Vakantiekrachten inhuren

Tijdens schoolvakanties of buiten schooltijden kunt u jongeren inhuren. U moet rekening houden met de leeftijd van de jongeren. Zo mogen kinderen van 13 en 14 geen industrieel werk doen. Dat betekent dat ze niet in een fabriek mogen werken. En ze mogen niet met en bij machines werken.

Freelancers of zzp'ers

Als u een freelancer of zzp'er inhuurt, wordt u in principe opdrachtgever en de freelancer of zzp'er is dan de opdrachtnemer. U kunt deze arbeidsrelatie vastleggen in een modelovereenkomst van de Belastingdienst.

Gedetacheerd personeel of zelfstandigen inhuren binnen de EER en Zwitserland

Huurt u gedetacheerd personeel of zelfstandigen in uit landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland? Dan geldt een meldingsplicht voor degene die de tijdelijke opdracht in Nederland uitvoert. Zij moeten in het Nederlandse online meldloket onder andere aangeven welke werkzaamheden zij gaan uitvoeren en in welke periode. U als werkgever moet nagaan of alle informatie goed doorgegeven is.

Feiten en cijfers: hoeveel personen hebben een vaste of flexibele arbeidsrelatie?

De grafiek toont het aantal werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een vast aantal uren in de week, het aantal werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een flexibel aantal uren per week en het aantal overige zelfstandigen (zoals freelancers).

Gerelateerd