Goederen importeren uit een land buiten de EU

12 mei 2017 Deze informatie is verstrekt door: KVK, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek

Goederen importeren uit een land buiten de EU

U gaat goederen importeren van buiten de EU. Lees waarmee u te maken krijgt. Bijvoorbeeld invoerrechten, btw en producteisen.

Expert

  • Ondernemersplein KVK

Als u goederen uit een land buiten de Europese Unie (EU) importeert, moet u aangifte doen bij de Douane. En u betaalt meestal invoerrechten. Ook betaalt u btw en soms accijns, verbruiksbelasting en overige heffingen. Check altijd aan welke regels en eisen uw product moet voldoen.

Doe invoeraangifte bij de Douane

Als u goederen van buiten de EU importeert, moet u invoeraangifte doen bij de Douane. U betaalt dan belastingen en invoerrechten. Hiermee brengt u de goederen in het vrije verkeer van de EU.

De douaneaangifte gebeurt digitaal. Meestal doet een vervoerder of een douanevertegenwoordiger dit voor u. Maar u mag ook zelf aangifte doen. Dit regelt u via de Nationale Helpdesk Douane. U heeft hiervoor altijd een EORI-nummer nodig.

Gebruik het Gebruikstarief (DTV) voor uw goederencodes 

Bij de aangifte vraagt de Douane om goederencodes. Bijvoorbeeld de HS-code van uw product. Dit is een code die douanes wereldwijd gebruiken om producten in te delen.

In het Gebruikstarief(DTV) vindt u per goederencode:

  • een omschrijving van de goederen
  • de invoerrechten en andere belastingen die u bij invoer moet betalen
  • andere regels bij invoer

Bereken de invoerrechten bij import

Voor het importeren van goederen betaalt u invoerrechten aan de Douane. De hoogte van de invoerrechten hangt af van de goederencode en het land waaruit u importeert. U hoeft minder of geen invoerrechten te betalen als:

De tarieven voor invoerrechten staan in het Gebruikstarief.

Btw betalen en terugvragen

U betaalt btw aan de Nederlandse Douane als u de goederen van buiten de EU inkoopt. De btw die u betaalt mag u vervolgens bij uw btw-aangifte aftrekken als voorbelasting. Maar alleen als u recht heeft op btw-aftrek. U betaalt dan uiteindelijk niets.

Heeft u een vergunning artikel 23? Dan betaalt u de btw niet bij de Nederlandse Douane, maar geeft u deze aan in uw btw-aangifte.

Invoerregeling voor aangeven btw

Importeert u goederen van buiten de EU en levert u die direct aan klanten die geen btw betalen binnen de EU? Dit is bijvoorbeeld zo bij dropshipping. En is de waarde maximaal € 150 per levering? Dan kunt u de invoerregeling gebruiken voor het aangeven van de btw die u moet betalen in de landen waar u levert. U meldt en betaalt dan maandelijks de btw voor alle leveringen in één keer.

Houd uw administratie goed bij

Koopt u ook goederen uit een EU-land? Maak dan onderscheid tussen niet-EU en EU in uw administratie.

Controleer of u extra heffingen moet betalen

  • Importeert u dranken met alcohol (bier, wijn of sterke drank), tabaksproducten of brandstoffen? Dan moet u accijns betalen.
  • Voor vruchtensappen of andere alcoholvrije dranken betaalt u verbruiksbelasting. Voor mineraalwater hoeft u geen verbruiksbelasting te betalen.

U betaalt de accijns en verbruiksbelasting aan de Douane.

Soms moet u bij de invoer van goederen nog andere heffingen betalen. Bijvoorbeeld:

De EU heeft ook antidumpingheffingen. Dit zijn heffingen om te voorkomen dat producten op de Europese markt komen tegen heel lage prijzen.

Heeft u een invoervergunning nodig?

Voor sommige producten gelden strenge regels. Als u deze producten wilt importeren, heeft u een invoervergunning of invoercertificaat nodig. Of u moet zichzelf registreren. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

  • bloemen
  • planten
  • diervoeders
  • geneesmiddelen

In het handboek VGEM van de Douane staat voor welke producten u een vergunning of certificaat nodig heeft.

Check de producteisen

U krijgt te maken met wetten en regels als u in Nederland producten uit het buitenland wilt verkopen. In de Warenwet staan algemene regels over de veiligheid van uw producten. Daarnaast moet u zich houden aan de regels rond veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM).

Verkoopt u de producten door aan consumenten? En gaat het om producten die niet bedoeld zijn om te eten of drinken? Dan moet u zich houden aan de EU-regels voor productveiligheid. Wat u precies moet doen voor de productveiligheid en waar u verantwoordelijk voor bent, hangt af van uw rol in de productieketen.

Internationale betalingen

Betaalt u uw leverancier in een andere munt dan de euro? Dan loopt u valutarisico. Het buitenlandse geld kan bijvoorbeeld minder waard worden. Vraag uw bank naar de voorwaarden, risico's en kosten die horen bij de verschillende internationale betaalmethoden.

Tips bij importeren

Feiten en cijfers: hoeveel importeert Nederland?

De grafiek toont de invoerwaarde van goederen uit niet EU-landen per maand.

Gerelateerd