Bedrijf vestigen op een nieuwe locatie

Achtergrond 18 mei 2017 Deze informatie is verstrekt door: KVK

Bedrijf vestigen op een nieuwe locatie

In het bestemmingsplan ziet u wat wel en niet mag op uw bedrijfslocatie. Kijk hoe u het bestemmingsplan raadpleegt en hoe het zit met de omgevingsvergunning.

Expert

  • Ondernemersplein KVK

U heeft een bedrijfspand op het oog. Of een andere geschikte locatie voor uw bedrijf. Voordat u zich daar kunt vestigen, moet u een aantal zaken regelen. Bekijk het bestemmingplan om te weten wat u wel en niet mag op de vestigingslocatie. Ga ook na welke vergunningen u nodig heeft. En kijk naar de milieuvoorschriften en lokale belastingen.

Bekijk het bestemmingsplan

U wilt weten of u zich met een bedrijf mag vestigen op de locatie van uw keuze. In het bestemmingsplan leest u wat er met die ruimte mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld of er winkels of horeca mogen komen. Ga langs bij uw gemeente om het bestemmingsplan in te zien. Of gebruik Ruimtelijkeplannen.nl. Hier vindt u alle plannen van gemeenten, provincies en het Rijk op het gebied van ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld: de aanleg van nieuwe wegen of een nieuwbouwwijk.

Hoe leest u een bestemmingsplan?

Zoek in het bestemmingsplan op woorden als: bedrijven, milieu, verkeer en parkeren. U vindt zo snel de delen van de tekst die voor u belangrijk zijn.

Afwijken van het bestemmingsplan

Past uw bouwplan of het gebruik van uw pand of perceel niet helemaal in de regels van het bestemmingsplan? Ga dan bij de gemeente na of u mag afwijken van het bestemmingsplan. Soms kunt u een tijdelijke vrijstelling krijgen. Of u kunt met een uitgebreide omgevingsvergunning alsnog uw plan geregeld krijgen. Zorg altijd voor een goede ruimtelijke onderbouwing. Daarin toont u aan dat uw plannen geen grote gevolgen hebben voor de omgeving. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via de website van uw gemeente of rechtstreeks bij Omgevingsloket online.

Vraag de juiste vergunningen aan

Voor de meeste zaken rondom bouwen en verbouwen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Vroeger heette dat bouwvergunning. Ook is voor activiteiten in bepaalde sectoren een vergunning verplicht. Bijvoorbeeld voor het starten van een horecabedrijf. Sommige vergunningen zijn niet aan een branche gebonden. Zoals een vergunning om gevelreclame te plaatsen. Doe via Omgevingsloket online de vergunningcheck en regel uw vergunningaanvraag.

Lees meer over vergunningen voor uw bedrijf.

Check aan welke milieueisen u moet voldoen

U krijgt te maken met milieuvoorschriften. Zo mag uw bedrijf niet teveel geluid produceren. Ook zijn er regels voor zaken als bedrijfsafval. In het Activiteitenbesluit staat welke meldingen u moet doen en welke vergunningen u nodig heeft. Check met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) welke milieuregels er voor uw bedrijf gelden.

Bedrijfspanden vanaf 2023 minimaal energielabel C

Zorg ervoor dat uw bedrijfspand vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C heeft. Anders mag u het niet meer als kantoor gebruiken. Zo helpt u de CO2-uitstoot te verminderen en verlaagt u uw energiekosten. Check uw energielabel.

Houd rekening met gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting

Ga na welke lokale belastingen u moet betalen. Eigenaren en gebruikers van een bedrijfspand betalen onroerendezaakbelasting (ozb). Veel gemeenten brengen reinigingsrecht in rekening als zij uw bedrijfsafval verwerken. In bepaalde gevallen betaalt u ook afvalstoffenheffing. Bent u eigenaar van een bedrijfspand met een aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel? Dan moet u rioolheffing betalen. En als u reclame gaat maken, betaalt u meestal reclamebelasting of precariobelasting. Kijk welke belastingen er zijn en wanneer u ze moet betalen.

Maak een omgevingsanalyse

Door een omgevingsanalyse weet u of het verstandig is om uw bedrijf in een bepaalde omgeving te vestigen. Bijvoorbeeld:

  • is daar een markt voor uw bedrijf? Krijgt u klanten uit de buurt?
  • zijn er al meer bedrijven die hetzelfde aanbieden? Of bent u de eerste?
  • wat staat er in het bestemmingsplan? Zijn er speciale regels?

Breng uw vestigingsgebied in kaart met de Locatiescan

Via de Locatiescan van KVK en CBS krijgt u informatie over uw vestigingsgebied. Denk hierbij aan gegevens over branchegenoten, overlevingskansen, mogelijke klanten en inwoners. Vergeleken met het Nederlands gemiddelde.

Geef de adreswijziging door aan het Handelregister

Zodra de nieuwe locatie voor uw bedrijf definitief is, moet u binnen een week de adreswijziging doorgeven aan het Handelsregister. Doet u dit niet, dan kan dat gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van uw bedrijf.

Gerelateerd