Stappenplan aanvragen omgevingsvergunning of wijziging omgevingsplan

10 juli 2017 Deze informatie is verstrekt door: KVK

Stappenplan aanvragen omgevingsvergunning of wijziging omgevingsplan

Passen uw bouwplannen niet binnen het omgevingsplan? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente.

Expert

  • Ondernemersplein KVK

U heeft bouwplannen voor uw bedrijf of andere plannen die invloed hebben op de omgeving. U moet dan eerst het omgevingsplan controleren. Voor sommige plannen is altijd een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen in het Omgevingsloket. Passen uw plannen niet in het omgevingsplan? Dan kunt u vragen af te wijken van het omgevingsplan. Of vragen om een aanpassing in omgevingsplan .

1. Overleg eerst met uw gemeente (vooroverleg)

Bespreek uw plannen eerst met uw gemeente voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Tijdens dit vooroverleg controleert u samen:

  • wat de functie van uw pand en grond is
  • of uw plannen binnen de regels van de gemeente passen 
  • of er eventueel mogelijkheden zijn om van de basisregels af te wijken

De gemeente legt uit welke stappen u vervolgens moet zetten. Soms adviseren zij om een principeverzoek in te dienen. Uw plan wordt dan op basis van beperkte gegevens alvast getoetst.

Vraag een vooroverleg aan via het Omgevingsloket.

2. Vraag een omgevingsvergunning aan of vraag om een wijziging in het omgevingsplan

Soms past een activiteit binnen het omgevingsplan maar heeft u wel een omgevingsvergunning nodig. Dit heet een binnenplanse omgevingsplanactiviteit (OPA)

Past de activiteit niet binnen het omgevingsplan? Dan zijn er 2 opties:

Is er voor uw aanpassing geen eigen formulier? Gebruik dan het algemene formulier ‘Afwijken van regels in het omgevingsplan’. U kunt daarna een omgevingsvergunning of wijziging aanvragen via het Omgevingsloket. U ontvangt na het aanvragen een bevestiging van de gemeente.

3. Check de beslistermijn

De beslistermijn begint zodra de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen. Bij de meeste aanvragen geldt de reguliere procedure. Dan is de beslistermijn 8 weken. 

Bij plannen die niet in het omgevingsplan passen (BOPA), kan soms ook een uitgebreide procedure gevolgd worden. Dan beslist de gemeente binnen 6 maanden na de aanvraag. Bij beide procedures kan de gemeente eenmalig de beslistermijn met 6 weken verlengen. 

Doet de gemeente langer over een beslissing? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen voor schade of nalatigheid. Lees op de website van uw gemeente hoe dit werkt.  

4. Houd rekening met de kosten voor een omgevingsvergunning

Voor de behandeling van uw vergunningaanvraag moet u betalen. Die kosten heten leges. De gemeente stuurt u hiervoor een aanslag. De hoogte van de aanslag hangt af van de wijzigingen en verschilt per gemeente.

5. Check wat u moet doen bij een tijdelijke omgevingsvergunning

De gemeente kan u ook een tijdelijke omgevingsvergunning geven. U mag dan voor een bepaalde periode van het omgevingsplan afwijken. Na deze periode moet u de situatie weer in oude staat terugbrengen. Of wordt de nieuwe situatie in een nieuw omgevingsplan opgenomen.

Gerelateerd