Bezwaar maken tegen een bestemmingsplan

Achtergrond 9 augustus 2017 Deze informatie is verstrekt door: KVK

Bezwaar maken tegen een bestemmingsplan

Uw bedrijf kan planschade lijden door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan. Lees wat u moet doen om schade te voorkomen of een vergoeding te krijgen.

Expert

  • Ondernemersplein KVK

Uw bedrijf lijdt financiële schade door een aanpassing van het bestemmingsplan. Dit heet ook wel planschade. U moet bijvoorbeeld nieuwe vergunningen aanvragen. U kunt uw bedrijf niet uitbreiden. Of uw bedrijfspand wordt minder waard. Vraag dan om wijziging van het bestemmingsplan. Als dat niet meer kan, vraag dan om een planschadevergoeding.

Reageer op het bestemmingsplan

U heeft 6 weken om te reageren na de bekendmaking van het definitieve bestemmingsplan. De gemeente maakt de bestemmingsplannen op verschillende manieren bekend:

  • op de eigen website
  • in een huis-aan-huisblad
  • in een bewonersbrief
  • in de Staatscourant.

Zonder bezwaar geen beroep

U moet uw bezwaar tijdens de ontwerpfase doorgeven aan de gemeente. Als u dat niet doet, kunt u alleen beroep aantekenen tegen wijzigingen van het ontwerp. Meestal kunt u het bestemmingsplan op het gemeentehuis bekijken.

Gebruik alerts voor wijzigingen in uw omgeving

Volg de aankondigingen van de gemeente met de alerts van Ruimtelijkeplannen.nl.

Geef uw bezwaren door aan de gemeente

De wijziging van het bestemmingsplan gaat in een aantal fases. In de bekendmaking van het bestemmingsplan staat hoe en wanneer u kunt reageren:

  • Bij het voorontwerpplan. Uw reactie heet inspreken of inspraak.
  • Bij het ontwerpplan. Bezwaar maken heet zienswijze indienen. Dit is noodzakelijk wanneer u later beroep moet instellen.
  • Bij het definitieve plan. Zorg voor inspraak tijdens de vergadering van een commissie of de gemeenteraad, wanneer het plan wordt vastgesteld. Neem contact op met de gemeente, want de inspraakprocedure verschilt per gemeente.

Gebruik de Checklist Bestemmingsplan voor Ondernemersverenigingen

Met de checklist kunt u een bestemmingsplan beoordelen en uw reactie voorbereiden.

Reageer samen met andere ondernemers

De aanpassing van het bestemmingsplan kan ook financiële gevolgen hebben voor andere bedrijven in uw buurt. Informeer daarom bij die bedrijven en de plaatselijke ondernemersvereniging. Kijk of u samen kunt reageren op het bestemmingsplan. Of zoek naar informatie over vergelijkbare gevallen. U kunt ook advies vragen aan uw branchevereniging of een werkgeversvereniging.

Ga in beroep bij de Raad van State

Bent u het niet eens met het definitieve bestemmingsplan? Dan kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. U heeft 6 weken om beroep in te stellen vanaf de datum die de gemeente noemt in de bekendmaking. Wilt u de uitvoering van het bestemmingsplan of een gedeelte van de werkzaamheden tegenhouden? Dien dan een verzoek om een voorlopige voorziening in. Hiervoor betaalt u wel extra griffiegeld. Dat krijgt u terug wanneer u in het gelijk gesteld wordt.

Vraag planschadevergoeding aan

Kan het bestemmingsplan echt niet meer aangepast worden? Vraag dan met een brief of een formulier planschadevergoeding aan. U kunt een bezwaarschrift indienen als uw gemeente uw verzoek afwijst. Dat moet binnen 6 weken na de afwijzing. Wijst uw gemeente uw bezwaarschrift af, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Als laatste stap kunt u nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Op de website van uw gemeente leest u meer informatie over het aanvragen van planschadevergoeding.

De procedure voor een planschadevergoeding staat los van beroep tegen het bestemmingsplan. Houd er rekening mee dat deze procedure enkele jaren kan duren.

Gerelateerd