Margeregeling gebruiken voor de btw bij tweedehands goederen

Achtergrond 14 juni 2018 Deze informatie is verstrekt door: Belastingdienst

Margeregeling gebruiken voor de btw bij tweedehands goederen

De margeregeling is een btw-regeling voor ondernemers die handelen in tweedehands goederen. Lees hier hoe u de btw berekent.

Expert

 • Ondernemersplein KVK

De margeregeling is een speciale regeling voor ondernemers die handelen in gebruikte goederen.

Voor welke goederen geldt de margeregeling?

Handelt u in tweedehands goederen? Dan kan het zijn dat u de margeregeling mag toepassen. De margeregeling geldt voor de meeste gebruikte goederen die u heeft ingekocht zonder btw. Dat zijn alle goederen die uw klant, al dan niet na reparatie, opnieuw kan gebruiken. Goederen die u van een particulier koopt, zijn altijd gebruikte goederen, ook al zijn ze nog nooit gebruikt. De margeregeling geldt onder voorwaarden ook voor kunst, antiek of verzamelobjecten die u zonder btw heeft ingekocht.

Hoe berekent u de btw die u moet betalen bij de margeregeling?

Bij de margeregeling berekent u de btw niet over uw omzet, maar over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van de goederen: de winstmarge. Verkoopt u met winst? Dan is uw winstmarge positief en moet u btw betalen. Verkoopt u met verlies, dan heeft u een negatieve winstmarge. U hoeft dan geen btw te betalen, maar u krijgt ook geen btw terug.

Margegoederen met btw verkopen

Bij elke verkoop mag u er ook voor kiezen om niet de margeregeling toe te passen, maar de gewone btw-regeling. U berekent dan de btw over de verkoopprijs. Dit zult u meestal doen als uw klant ondernemer is en btw kan aftrekken.

De margeregeling in uw btw-aangifte

Bij het doen van btw-aangifte vult u de btw over uw omzet van margegoederen in bij vraag 1. Als u margeomzet heeft (met een positieve winstmarge) en ook 'normale' omzet, telt u de btw bij elkaar op.

De margeregeling in uw administratie: 2 methodes

De in- en verkoop van de tweedehands goederen moet u bijhouden in uw administratie. Bij margegoederen zijn daarvoor 2 methodes:

1. De globalisatieregeling

U berekent de btw over de totale winstmarge in een aangiftetijdvak (omzet min inkoopkosten). U mag de negatieve winstmarges verrekenen met positieve winstmarges. Deze globalisatiemethode is verplicht voor:

 • kleding
 • vervoermiddelen
 • huishoudelijke apparaten
 • elektrische apparaten
 • meubels
 • huisdieren
 • boeken en tijdschriften
 • foto-, film- en videoapparatuur
 • videobanden, muziekcassettes, cd's, lp's, etc.
 • muziekinstrumenten
 • kunst, antiek en verzamelvoorwerpen

2. De individuele methode

U berekent de btw per individueel goed en u houdt in- en verkopen per goed bij in uw administratie. U mag negatieve winstmarges niet verrekenen met positieve winstmarges. U gebruikt de individuele methode voor alle goederen waarvoor de globalisatiemethode niet verplicht is.

Voor beide methodes stelt de Belastingdienst extra eisen aan uw administratie:

 • U moet margegoederen in uw administratie apart houden van andere goederen.
 • U moet goederen met verschillende btw-tarieven apart houden in uw administratie.
 • U zet geen btw op de factuur aan uw klant. Wel zet u op de factuur een van de volgende termen:
  • bijzondere regeling - gebruikte goederen
  • bijzondere regeling - kunstvoorwerpen
  • bijzondere regeling - voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten
 • U maakt een inkoopverklaring bij aankopen van € 500 of meer waarover u geen btw betaalt.

Bij de individuele methode moet u ook uw inkopen en verkopen apart in uw administratie bijhouden.

Wisselen van methode

Wilt u van methode wisselen? Dan kunt u daarvoor een verzoek sturen naar uw belastingkantoor. Krijgt u toestemming om van methode te wisselen? Dan kunt de nieuwe methode gebruiken vanaf 1 januari van het volgende jaar. U moet de nieuwe methode ten minste 5 jaar gebruiken. Als u weer terug wilt naar de 'oude' methode, moet u weer een brief sturen naar uw belastingkantoor.

Export en import van margegoederen binnen de EU

De margeregeling voor gebruikte goederen, kunst, verzamelvoorwerpen en antiek werkt binnen de hele EU. U kunt dus binnen de EU goederen kopen en verkopen op dezelfde manier als u dat in Nederland doet.

Gerelateerd