Jeanette Voogt-Van Pelt: Financieel gezonde werknemers

Opinie 7 februari 2019

Jeanette Voogt-Van Pelt: Financieel gezonde werknemers

De bestuursleden van het Schoonmakend Nederland-segment AWOG schijnen regelmatig hun licht op allerlei onderwerpen die hun specialisme aangaan. Dat doen zij in deze columns.

Expert

Als we kijken naar de wereld om ons heen, lijkt het steeds beter te gaan, de economie trekt aan, de arbeidsmarkt ligt open, de salarissen stijgen als gevolg van positieve cao onderhandelingen, maar…

Helaas is het zo dat  binnen onze branche de financiële positie van sommige van onze werknemers niet in lijn is met het beeld zoals hierboven geschetst. Er zijn nog steeds werknemers die om verschillende redenen in financiële problemen verkeren. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die een onverwachte financiële tegenvaller krijgt te verwerken en daarbij om hulp vraagt aan de werkgever. Of aan een werknemer waarvan de situatie lastiger is en die te maken krijgt met één of meerdere loonbeslagen.

Veel werkgevers realiseren zich niet welke invloed een werknemer met financiële problemen heeft op de kosten van de organisatie. Zo is vaak wel zichtbaar dat het verwerken van een loonbeslag veel tijd (en dus geld) kost, maar we staan niet altijd stil bij de kosten van mogelijke vermindering van de productiviteit van de werknemer of het risico op uitval. Met name de vermindering van productiviteit zorgt vaak voor ‘onzichtbare’ kosten. Dit komt omdat de werknemer met zijn gedachten elders is vanwege de financiële problemen  en daardoor minder focus heeft op het werk.

Ik ben me er eens in gaan verdiepen en kwam een interessante tool tegen van het NIBUD waarmee je een kostenscan van personeel met schulden kan maken. De ‘onzichtbare’ kosten worden dan ‘zichtbaar’. Dit werkt, kan ik vertellen, heel verhelderend!

Je bent als werkgever niet verplicht om een werknemer met financiële problemen bij te staan, maar het is gegeven bovenstaande (mogelijke) consequenties, naar mijn idee wel aan te raden. Heb oog voor je werknemers en probeer als werkgever je werknemer te ondersteunen waar mogelijk!

In mijn optiek een win-win situatie.

Jeanette Voogt-Van Pelt, bestuurslid Schoonmakend Nederland-segment AWOG

Gerelateerd