Regeling compensatie transitievergoeding is gepubliceerd

Achtergrond 1 maart 2019

Regeling compensatie transitievergoeding is gepubliceerd

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij aan werknemers hebben betaald na langdurige arbeidsongeschiktheid. De nieuwe wet gaat met terugwerkende kracht gelden en geldt ook voor transitievergoedingen die zijn betaald tussen 1 juli 2015 tot 31 maart 2020. Dat betekent dat werkgevers de gegevens over reeds betaalde transitievergoedingen nu al goed moeten bewaren. Het verzoek voor het ontvangen van de compensatie kan straks bij het UWV worden ingediend.

Expert

Voor transitievergoeding die is betaald in de periode van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020 moet de aanvraag ingediend worden tussen 1 april en 1 oktober 2020. Transitievergoedingen die vanaf 1 april 2020 zijn betaald moeten binnen een halfjaar na betaling ingediend worden. Aanvragen die buiten deze termijnen worden ingediend worden afgewezen.

Voor het aanvragen van de compensatie moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Lees de Regeling compensatie transitievergoeding op de website van de Rijksoverheid. Op de website van de AWVN staat een toelichting op de regeling compensatie van de transitievergoeding.

Gerelateerd