Michiel de Reus: Ladderpolitiek binnen Europa

Opinie 7 maart 2019

Michiel de Reus: Ladderpolitiek binnen Europa

De bestuursleden van het Schoonmakend Nederland-segment AWOG schijnen regelmatig hun licht op allerlei onderwerpen die hun specialisme aangaan. Dat doen zij in deze columns.

Expert

Mijn wereldbeeld over het  gebruik van ladders, met name voor de glazenwasserij, is natuurlijk beperkt. Onze markt is tenslotte Nederland. De professionele glazenwasser weet alles van zijn materiaal, hoe hij het moet onderhouden en veilig gebruiken. Goede ladders moeten voldoen aan normeringen die vastgelegd worden binnen zogenaamde NEN-normen.


Op onze beurt moeten wij, in het licht van de Europese discussie rondom ladders, onze Nederlandse belangen inbrengen op Europees niveau. Dus gaan we met heel veel kennis vanuit Nederland naar Brussel. Peter Meijboom en ik als ervaren gebruikers en afvaardiging vanuit Schoonmakend Nederland/AWOG, vergezeld van techneuten als Henk Dirks van Dirks Klimmaterialen en Herbert Niessen van Altrex.

Het is razend interessant om te horen, én te zien, hoe technische gegevens en Europese (lees landelijke) belangen kunnen botsen. Een glazenwassersladder is nu eenmaal totaal anders dan de ladder die gebruikt wordt door schilders of installateurs. Maar blijkbaar is dat in veel Europese lidstaten niet het geval en kijkt men slechts naar één ladder met zeer geringe en te accepteren afwijkingen en met een belachelijke basisbreedte.

Er is een Brusselse wens om een basisbreedte voor te staan van ca. 120 cm. Dit is voor een glazenwassersladder, die in deze discussie voor het gemak over één kam wordt geschoren met de ladder voor particulier gebruik, zeer ongewenst. In tegenstelling tot wat men denkt wordt de ladder daardoor voor een professionele gebruiker onhandelbaar, te zwaar en te onveilig. Wij als Nederlandse delegatie brengen veel, heel veel kennis in maar ik heb altijd het gevoel dat tegenover ons mensen zitten met een dubbele agenda. Een politiek spel dat tijdrovend is en waarin de belangen enorm uit elkaar liggen. Het is spannend om te zien in de nabije toekomst hoe de ‘ladder-hazen’ gaan lopen.

Wij, de afgevaardigden vanuit Schoonmakend Nederland/AWOG, halen in ieder geval alles uit de kast om er voor te zorgen dat ‘onze’ glazenwassers effectief, efficiënt en veilig met ladders kunnen blijven werken.

Michiel de Reus, bestuurslid Schoonmakend Nederland-segment AWOG
(gedeeld via LinkedIn/speerpunt AWOG thema markt/social media)

Gerelateerd