Bedrijfsmiddelen afschrijven

Achtergrond 27 mei 2019 Deze informatie is verstrekt door: Belastingdienst

Bedrijfsmiddelen afschrijven

Koopt u een bedrijfsmiddel dan moet u op het bedrijfsmiddel afschrijven. Bekijk hier hoe u dat doet.

Expert

  • Ondernemersplein KVK

Kosten die u maakt voor uw bedrijf, kunt u meestal meteen aftrekken van uw winst. U betaalt dan minder belasting. Maar als u een bedrijfsmiddel koopt, mag u de kosten niet in 1 keer van uw winst aftrekken. U moet dan op de investering afschrijven. Want een bedrijfsmiddel gaat een aantal jaren mee.

Wat zijn bedrijfsmiddelen?

Bedrijfsmiddelen zijn investeringen die u gebruikt in uw bedrijf en die niet bedoeld zijn voor de verkoop. U heeft bedrijfsmiddelen nodig om uw producten te maken of uw diensten te leveren. Voorbeelden van bedrijfsmiddelen zijn:

  • gebouwen, machines en auto’s
  • inventaris, zoals computers, bureaus en gereedschap
  • goodwill en vergunningen

Wat is afschrijven?

Bij het berekenen van uw winst mag u meestal bedrijfskosten aftrekken van uw inkomsten. Maar als u een bedrijfsmiddel koopt mag u niet alle kosten in 1 keer in het jaar van aanschaf aftrekken. In plaats daarvan moet u op uw investering afschrijven. Afschrijven betekent dat u de kosten verdeelt over de jaren waarin u het bedrijfsmiddel gebruikt. Elk jaar kunt u dus een deel van de kosten aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of aangifte vennootschapsbelasting.

Koopt u een bedrijfsmiddel voor minder dan € 450? Dan mag u het bedrag in uw belastingaangifte wél in 1 keer van uw opbrengsten aftrekken.

Hoeveel afschrijven per jaar?

  • Voor de meeste investeringen geldt een maximale afschrijving van 20% per jaar. U schrijft de kosten dus in minimaal 5 jaar af.
  • Voor goodwill geldt een percentage van maximaal 10% per jaar.
  • Voor het afschrijven van bedrijfspanden gelden andere regels.

Afschrijving berekenen

Er zijn verschillende manieren om investeringen af te schrijven. Vraag uw boekhouder of accountant welke manier voor uw bedrijf het meeste belastingvoordeel oplevert.

De meest gebruikte methode is de lineaire methode. U schrijft dan per jaar een vast gedeelte af van het verschil tussen de aanschafkosten en de restwaarde.

De formule is: afschrijfkosten per jaar = (aanschafkosten - restwaarde): te verwachten levensduur.

Gebruikt u het bedrijfsmiddel pas later in het jaar voor het eerst? Bijvoorbeeld vanaf 1 oktober. Dan mag u dat jaar afschrijven voor de maanden oktober, november en december. Om dat te berekenen, gebruikt u deze formule: afschrijfkosten per jaar *3/12.

Voorbeeld: afschrijving laptop berekenen

Aanschafkosten

Stel u koopt een laptop van € 1.000. Dat zijn de aanschafkosten.

Te verwachten levensduur

Over 5 jaar is uw laptop verouderd. De te verwachten levensduur van uw laptop is dus 5 jaar.

Restwaarde

Een laptop van 5 jaar oud is verouderd. De restwaarde van uw laptop is € 0.

Maximale afschrijving

U mag per jaar maximaal 20% van de aanschafprijs afschrijven. Voor uw laptop is dat 20/100*€ 1.000 = € 200. Dat past mooi in 5 jaar.

Berekening afschrijving

(€ 1.000 - € 0) : 5 = € 200 per jaar

Deel van het jaar in gebruik

Koopt of gebruikt u de laptop op 1 oktober? Dan mag u dat jaar alleen 3/12*€ 200 = € 50 afschrijven. 

Gerelateerd