Strategische Koers AWOG

Vereniging 5 augustus 2019

Strategische Koers AWOG

Het Bestuur van Schoonmakend Nederland/AWOG heeft zich begin 2019 gebogen over de strategische koers AWOG voor 2019/2020 rondom de thema’s Mens, Markt en Techniek.

Expert

Speerpunten voor 2019 vallend onder Mens

 1. Arbeidsmarktwerving glazenwassers en gevelbehandelaars
  Leden enthousiasmeren om jongeren te bereiken om glazenwasser of gevelbehadelaar te worden
 2. Opleidingen
  Bewaken dat structuur aansluit bij wensen vanuit de branche
 3. CAO
  Uitwerken pilot duurzame inzetbaarheid in de glazenwasserij (B-deel CAO)
 4. Onwerkbaar weer
  Lobbyen voor behoud regeling vorstverlet voor glazenwassers

Speerpunten voor 2019 vallend onder Markt

 1. G&G-module in het OSB-keurmerk uitdragen
 2. Prikkelende ledenbijeenkomsten AWOG (voor glas en gevel) organiseren
 3. Voortzetten actieweek ‘Glazenwassers hebben hart voor de zorg’
 4. AWOG/Glas uitdragen via website Schoonmakend Nederland en social media
 5. Specialisme gevel een plaats geven binnen AWOG
 6. Aandacht voor glazenwassersaanbestedingen

Speerpunten voor 2019 vallend onder Techniek

 1. Bezien of (nader) onderzoek beoordelingsmodel (haalbaarheidsonderzoek beoordelingsmodel werkmethoden glas) van Spiladvies (december 2017) mogelijk/nodig is
 2. Inzetten op behoud huidige ladder voor professionele gebruiker (in licht van Europese discussie)
 3. Updaten vragenlijsten per werkmethode (module VWOH)
 4. Volgen innovaties
 5. Onderzoeken nano voor glasbewassing en gevelbehandeling

Hoe denkt Schoonmakend Nederland-segment AWOG over...?

Gerelateerd